Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Spalis
    2021     
 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA VIEŠĄ INŽINERINIO STATINIO-PRIEPLAUKOS NUOMOS KONKURSĄ

PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės inžineriniams statiniams-prieplaukoms viešam nuomos konkursui organizuoti komisijos 2021 m. birželio 10 d. posėdyje

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO – PRIEPLAUKOS, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymu D-115 „Dėl Savivaldybės viešojo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Taisyklėmis Plungės rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 12, Plungės m., juridinio asmens kodas 188714469) (toliau – ir Nuomotojas) organizuoja viešąjį konkursą (toliau – ir Konkursas) nuosavybės teise valdomo inžinerinio statinio (toliau – ir Prieplauka) išnuomojimui 3 (trijų) metų laikotarpiui.
2. Viešąjį konkursą organizuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. DE-274 sudaryta nuomos konkurso komisija.
3. Prieplaukos duomenys ir apžiūros data bei laikas (pateikta interneto svetainėje www.plunge.lt): kiti inžineriniai statiniai – prieplauka Nr. 2 (kranto tvirtinimo elementas) (registro įrašo Nr. 44/1665116, unikalus Nr. 4400-3848-9922, pažymėjimas plane - K, plotas - 2,40 kv. m, ilgis 2,00 m, medžiaga – betonas, statybos metai – 2014, koordinatės X6217334, Y365104), prieplaukos inventorinis Nr. CA-00001294, esantys Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k., Plungės r. sav. Prieplaukos apžiūra vyks 2021 m. birželio 25 d., apžiūros vieta – Žemaičių Kalvarijos g. 58, Paežerės Rūdaičių k., Plungės r. sav. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą būtina prieš 1 darbo dieną informuoti telefonu (kontaktinis asmuo: Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė, tel. (8 448) 73 115, el. p. inga.daubliene@plunge.lt).
4. Nuomojamos Prieplaukos paskirtis – turizmo ir/ar pramogų organizavimo paslaugoms vystyti.
5. Prieplauka išnuomojama 3 (trijų) metų laikotarpiui. Pradinis nuompinigių dydis – 200,00 Eur (du šimtai eurų) per mėnesį už prieplauką (Sutartyje nuompinigių dydis nurodomas po viešo nuomos konkurso).
6. Konkurso dalyvis privalo sumokėti į Plungės rajono savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188714469) sąskaitą Nr. LT70 4010 0430 0005 0139, Luminor bank AS, pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui 600,00 Eur (Pradinis įnašas). Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas įskaitomas į nuompinigius. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per 10 kalendorinių dienų nesudaro turto nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Konkurso dalyviams nepripažintiems laimėtojais pradinis įnašas grąžinamas į jiems priklausančias sąskaitas per 7 kalendorines nuo konkurso protokolo pasirašymo dienos.
7. Nuomos sąlygos:
7.1. užtikrinti švarą ir tvarką išnuomojamame turte;
7.2. visiems asmenims turi būti užtikrinta galimybė laisvai ir nevaržomai patekti ant nuomojamo inžinerinio statinio;
7.3. draudžiama be nuomotojo sutikimo pakeisti prieplaukų (visų jos konstrukcijos dalių) faktinę perdavimo metu vietą, tverti tvoras ar įveisti želdinius;
7.4. vadovautis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu;
7.5. konkurso laimėtojas ant prieplaukos, prieš tai suderinęs su Nuomotoju, turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines paslaugų teikimo ir darbo laiko iškabas, laikydamasis vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų taisyklių reikalavimų;
7.6. be nuomos mokesčio, mokėti kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusius su 1 punkte nurodyto turto naudojimu;
7.7. savo lėšomis užtikrinti nuomojamų statinių einamąjį remontą;
7.8. statinius naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties statiniams keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
7.9. draudžiama subnuomoti išsinuomotus statinius, kitaip perleisti juos naudoti tretiesiems asmenims;
7.10. be Nuomotojo rašytinio leidimo nuomininkas neturi teisės atlikti nuomojamų statinių ar jų dalies kapitalinio remonto, perplanavimo ir pertvarkymo (rekonstrukcijos), išskyrus einamojo remonto darbus.
7.11. laikytis statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
7.12. vykdyti nuolatinį inžinerinio statinio būklės stebėjimą, organizuoti pastebėtų defektų šalinimą, kontroliuoti kitų specialistų atliekamus nuolatinės priežiūros ar remonto darbus, palaikyti ryšius su statinio savininku;
7.13. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą prieplaukai bei joje esančioms sistemoms ar kitiems elementams (įrenginiams) dėl nuomininko kaltės.
8. Visa informacija apie Prieplaukos viešo nuomos konkurso bei nuomos sutarties sąlygas teikiama adresu: Vytauto g. 12, Plungė, www.plunge.lt, Kontaktinis asmuo: Turto skyriaus vyr. specialistė Inga Daublienė, tel. (8 448) 73 115, el. p. inga.daubliene@plunge.lt.


II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

9. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

10. Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2021 m. birželio 28 d. (nuo 9 val. iki 15 val.) iki 2021 m. birželio 29 d. (nuo 9 val. iki 15 val.) adresu: Vytauto g. 12, Plungė, 115 kab. Pavėluotai gautas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.
11. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas prieplaukos pavadinimas („PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO INŽINERINIO STATINIO – PRIEPLAUKOS, PLOKŠTINĖS G. 3A, PAPLATELĖS K., PLUNGĖS R. SAV., VIEŠAS NUOMOS KONKURSAS“), turto buvimo vieta ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
12. Konkurso dalyvis turi pateikti, jeigu tai juridinis asmuo:
12.1. Paraišką dalyvauti turto viešame nuomos konkurse;
12.2. Patvirtintas įstatų/nuostatų kopijas;
12.3. Įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį;
12.4. Kompetentingo valdymo organo spendimas dalyvauti viešame nuomos konkurse;
12.5. Juridinių asmenų registro išrašas (Apie juridinio asmens vykdomą veiklą, vadovą registracijos datą ir kt.);
12.6. Banko pavedimas patvirtinantis apie sumokėtą pradinį įnašą.
12. 7. Įsipareigojimas pasirašyti Savivaldybės turto nuomos sutartį.
Fizinis asmuo pageidaujantis dalyvauti konkurse pateikia 12.1, 12.6 ir 12.7 punktuose paminėtus dokumentus, bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

IV. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS IR VERTINIMAS

13. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos knygoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, - pasibaigus dokumentų registravimo terminui.
13. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.
14. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis atplėšiami 2021 m. birželio 30 d. 11 val. Vytauto g. 12, Plungės m.
15. Konkurso komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis atitinka konkurso sąlygų II ir III skyrių reikalavimus. Pateikus klaidingus duomenis ar nepateikus nors vieno iš 11 sąlygų punkte nurodytam dokumentui, galimi nuomininkai nepripažįstami konkurso dalyviais.
16. Komisija, įvertinusi pasiūlymus, pirmuoju įrašo konkurso dalyvį, pasiūliusį didžiausią nuompinigių dydį.
17. Konkursą laimi dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių dydį.
18. Konkurso rezultatai įforminami protokolu per 3 darbo dienas nuo posėdžio vykdymo dienos. Kiekvienas konkurso dalyvis nuo protokolo pasirašymo dienos turi teisę susipažinti su protokolu.

V. NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

19. Konkurso dalyviai apie jo rezultatus bus informuoti raštu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
20. Nuomotojas ir konkurso laimėtojas ne anksčiau kaip po 7 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį.
21. Jei konkurso laimėtojas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.
22. Konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________________________________________

PRIDEDAMA.

  1. Paraiška dalyvauti ilgalaikio materialiojo turto viešame nuomos konkurse (forma).

__________________________________
Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-11 10:54:38
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS