PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisijos darbo reglamentas

  PATVIRTINTA
                                                  Plungės rajono savivaldybės
                                     tarybos 2007 m. kovo  29 d.
               sprendimu  Nr. T1-3-65

  PAKEISTA
                                                                       Plungės rajono savivaldybės tarybos
                                                      2007 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T1-6-140

   PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 
        
  I. BENDROJI DALIS

          1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija (toliau – komisija) sudaroma ir veikia vadovaudamasi daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo tvarka ir šiuo reglamentu.
          2. Komisijos sudėtis tvirtinama ir keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.
          3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.
          4. Šį reglamentą tvirtina bei keičia Savivaldybės taryba. Jo laikytis privalo visi komisijos nariai.

  II. DARBO TVARKA 

          5. Pirmojo komisijos posėdžio  darbotvarkę pasiūlo meras.
          6. Pirmajame posėdyje komisija renka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir nustato konkrečias atskirų komisijos narių veiklos sritis.
          7. Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas, kuris praneša apie tai komisijos nariams ne vėliau kaip prieš dvi dienas raštu arba žodžiu.
          8. Komisiją techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas specialistas:
          8.1. priima daugiabučių namų savininkų bendrijų paraiškas finansinei paramai gauti,  
          8.2. rašo posėdžio protokolus;
          8.3. tvarko komisijos dokumentaciją;
          8.4. pirmininko pavedimu organizuoja komisijos posėdžius ir informuoja komisijos narius apie posėdžio vietą bei laiką;
          8.5. konsultuoja bendrijas jų kūrimo, žemės įteisinimo, renovavimo-modernizavimo klausimais.
          9. Į komisijos posėdžius patariamojo balso teise gali būti kviečiami Savivaldybės administracijos darbuotojai, kitų organizacijų atstovai.
          10. Komisijos posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.
          11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai jos narių.
          12. Komisijos sprendimai priimami esančiųjų posėdyje paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
          13. Bendrijų rėmimo programos lėšų visą apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinė tarnyba.     

  III. DOKUMENTŲ PATEIKIMO KOMISIJAI BEI JŲ SVARSTYMO TVARKA

          14. Daugiabučių namų savininkų bendrijos, pretenduojančios gauti finansinę paramą, pateikia prašymą komisijai jos nustatyta tvarka ir laiku.
          15. Kartu su prašymu turi būti užpildyta paraiška (1 priedas) paramai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyta:
          15.1. paramos panaudojimo trumpas apibūdinimas;
          15.2. bendra sąmatinė vertė (Lt);
          15.3. prašoma parama (Lt).
          16. Prie paraiškos pridedami šie dokumentai:
          16.1. bendrijos įstatų kopija;
          16.2. bendrijos narių susirinkimo protokolas;
          16.3. pažyma, kokiu pagrindu bendrijoje dirba pirmininkas.
          17. Komisija, gavusi bendrijos prašymą paramai gauti, konkretų namą apžiūri vietoje ir surašo apžiūros aktą.  Namo apžiūroje privalo dalyvauti bendrijos pirmininkas ar bendrijos įgaliotas asmuo. Esant reikalui,  galima kviestis ekspertus.
          18. Komisija, išnagrinėjusi bendrijų pateiktus prašymus ir atsižvelgdama į  turimas  gauti lėšas pagal programą, pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimus dėl paramos  skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eilę.
          19. Komisija, atsižvelgdama į turimas lėšas, sudaro bendrijų rėmimo metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją tvirtinti administracijos direktoriui. 

  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

          20. Visi komisijos priimti sprendimai įforminami posėdžio protokolu.
          21. Protokole turi būti nurodyti dalyvavusieji komisijos nariai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai.
          22. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendimo priėmimo lėšos pervedamos į  nurodytą sąskaitą.
          23. Komisijos pirmininkas apie atliktus darbus ir daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimą per praėjusius metus atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kitų metų balandžio 1 dienos ir pateikia išlaidas pateisinančius dokumentus.          
          24. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, lėšų panaudojimo efektyvumą kontroliuoja Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.                                         
         
                                       __________________________________


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:11:05

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt