PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų panaudojimo tvarka

   PATVIRTINTA
                                                                                    Plungės rajono savivaldybės
                tarybos 2007 m. kovo 29 d.
                sprendimu Nr. T1-3-65 

                                                                                       
  PLUNGĖS  RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA
        
  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Ši tvarka nustato daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų naudojimą ir apskaitą, valdymą,  sprendimų priėmimą, atsakomybę ir  atskaitomybę.
           2. Lėšų panaudojimo paskirtis - išsaugoti gyvenamąjį fondą, skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, teikti paramą daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – bendrijos) jų valdomų namų techniniams defektams pašalinti, bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, naudojamos energijos efektyvumui didinti, namams prižiūrėti, remontuoti, apšiltinti, atnaujinti.
           3. Tvarką tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba savo sprendimu sudaro komisiją  programai skirtų lėšų panaudojimui įgyvendinti ir tvirtina šios komisijos darbo reglamentą.
           4. Programos sąmatą tvirtina administracijos direktorius.

  II. PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS, APSKAITA IR KONTROLĖ

           5. Programos lėšas sudaro:
           5.1. savivaldybės biudžeto lėšos;
           5.2. tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos savivaldybei.
           6. Programos lėšos naudojamos pagal administracijos direktoriaus patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą:
           6.1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos;
           6.2. bendrijų išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos.
           6.3. bendrijų registravimo, žemės nuosavybės tvarkymo išlaidoms padengti iki 100 procentų.
           7. Komisija, atsižvelgdama į turimas  lėšas, sudaro metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, kurią teikia tvirtinti administracijos direktoriui.
           8. Bendrijos, norėdamos gauti lėšų, privalo vadovautis šių nuostatų 6.1, 6.2, 6.3 punktais ir komisijai pateikti prašymą skirti lėšų komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka, taip pat konkretaus daugiabučio namo techninių defektų pašalinimo arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektą ir sąmatą, nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas ar skolinamas lėšas.
          9.Komisija, atsižvelgdama į turimas lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eiliškumą ir apie tai paskelbia viešai.
          10. Programos lėšos pirmiausia skiriamos avarinės būklės pastatams remontuoti.
          11. Programos lėšų panaudojimą  kontroliuoja Plungės rajono savivaldybės kontrolierius  teisės aktų nustatyta tvarka.
          12. Visą apskaitą tvarko savivaldybės administracijos buhalterinė tarnyba.            
          13. Programai įgyvendinti gautos lėšos turi būti įsisavintos iki 2007 metų gruodžio 31 d.
          14. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į biudžetą.           

  III. PROGRAMOS LĖŠŲ VALDYMAS, ATSAKOMYBĖ IR  ATSKAITOMYBĖ

          15. Programą valdo lėšų skirstymo komisija, sudaryta iš 5 komisijos narių savivaldybės tarybos sprendimu jos kadencijos laikotarpiui.
          16. Komisija atlieka šias funkcijas:
          16.1. nustato  bendrijų prašymų skirti lėšų pateikimo tvarką ir terminus;
          16.2. analizuoja ir vertina bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, esant reikalui, pasitelkia ekspertus bendrijų pateiktiems projektams įvertinti;
          16.3. tikrina, ar programai skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį ir ar pasiekti norimi tikslai;
          16.4. sprendžia su programos veikla susijusius organizacinius, teisinius, konsultacinius ir visuomenės informavimo klausimus;
          16.5. priima sprendimus dėl programos lėšų skyrimo;
          17. Komisijos pirmininkas apie galimybę teikti  paramą praneša vietinėje  spaudoje ir nurodo, per kiek laiko ir kokius dokumentus bendrijos turi pateikti.
          18. Už neteisėtą lėšų panaudojimą daugiabučių namų savininkų bendrijos atsako įstatymų nustatyta tvarka.
          19. Komisijos pirmininkas apie atliktus darbus tarybai  atsiskaito metų pabaigoje.  

  __________________________________
        


  Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-26 09:11:08

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt