PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Egzaminai


   

  2020-2021 mokslo metų brandos egzaminų

   

  savivaldybės bazinė mokykla – Plungės „Saulės“ gimnazija 

                        Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D-503 paskirta brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla. 

                        Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112  Plungė, tel.: (8  448)  71 582, 8 645 75 084,  el. p. plusaugim@gmail.com).

                         Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

                         Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

                         Eksternai iki 2020 m. lapkričio 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali teikti bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus (įskaitant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą).

  Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus teikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu. Prašymus šiais metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

                         Pateikiant prašymą, privalu su savimi turėti:

                        1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą  gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą; 

                        2.  vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje); 

                        3.  užsienio kvalifikacijų atveju, – bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: 

                        3.1. švietimo, mokslo ir sporto  ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo; 

                        3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; 

                        3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui; 

                        4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys); 

                        5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą  po 14,48 euro).    

                        Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama interneto svetainėje www.nsa.smm.lt. Šiais klausimais galima pasikonsultuoti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel.: (8  448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt. 

   

  Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė


  ______________________________  

    

  2020 METŲ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ

   REZULTATAI 

  INFORMACIJA APIE 2020 M. ABITURIENTUS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 

   

  Eil. Nr.

  Mokyklos pavadinimas

  Abiturientų skaičius mokslo metų pabaigoje

  Įteikta brandos atestatų

  Įteikta brandos atestatų su pagyrimu

  Įteikta

  mokymosi pasiekimų pažymėjimų

  1.

  „Saulės gimnazija

  176

  174

   

  2

  -

  2.

  Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

   

  23

  22

  -

  1

  3.

  Kulių gimnazija

  11

  11

  -

   

  -

  4.

  Platelių gimnazija

  12

  11+1 buvusiam mokiniui

  -

  1

  5.

  Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija

  16

  15

  -

  1

  6.

  Plungės „Saulės“ gimnazijos suaugusiųjų  klasės

  7

  4

  -

  3

  7.

  Technologijų ir verslo mokykla

  82

  70

  -

  12

   

  Iš viso:

   

  327

  307+1 buvusiam mokiniui

  2

  18

   

  Abiturientai – šimtukininkai. Sveikiname ir didžiuojamės!

   

  Šiemet iš valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertintos šių mokinių žinios:

   

  1. Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientai:  

   1.1. Beatričė Bagužytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.2. Ignas Baltuonė, užsienio kalba (anglų);

   1.3. Vilius Barniškis, užsienio kalba (anglų);

   1.4. Evita Beniušytė, užsienio kalba (anglų);

   1.5. Gvidas Bertašius, užsienio kalba (anglų); 

   1.6. Gabija Bierantaitė, užsienio kalba (anglų); 

   1.7. Raminta Burvytė, užsienio kalba (anglų);

   1.8. Kamilė Čiulčinskytė, užsienio kalba (anglų);

   1.9. Gabrielė Drakšaitė, užsienio kalba (anglų); 

   1.10. Rasvita Gedeikytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.11.  Agnė Gerybaitė, užsienio kalba (anglų); 

   1.12. Danielius Kundrotas, užsienio kalba (anglų); 

   1.13. Gintarė Petraitytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.14. Arnas Puidokas, užsienio kalba (anglų); 

   1.15. Vesta Radikaitė, užsienio kalba (anglų); 

   1.16. Vaiva Salytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.17.  Agnė Staupelytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.18. Dovilė Stonkutė, užsienio kalba (anglų); 

   1.19. Tadas Tamošauskas, užsienio kalba (anglų), informacinės technologijos; 

   1.20. Valdonė Toleikytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.21. Greta Urbonaitė, užsienio kalba (anglų);

   1.22. Agnė Vaičikauskytė, užsienio kalba (anglų); 

   1.23. Paulius Vilnius, užsienio kalba (anglų); 

   1.24. Alvita Viršilaitė, užsienio kalba (anglų); 

   1.25. Ema Batavičiūtė, lietuvių kalba ir literatūra; 

   1.26. Dovilė Kubiliūtė, lietuvių kalba ir literatūra; 

   1.27. Marius Augustinas, matematika; 

   1.28. Adomas Gedvilas, geografija. 

   2. Plungės r. Kulių gimnazijos: 

  2.1. Livija Šiaudvirtaitė, užsienio kalba (anglų); 

  2.2. Viktorija Urnėžaitė, užsienio kalba (anglų).

   

  2019, 2020 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ APELIACIJŲ REGISTRUOTA IR APDOROTA  

  Dalykas

  Pateikta

   

  Pakeista

   

  Nepakeista

  2019 m.

  2020 m.

  2019 m.

  2020 m.

  2019 m.

  2020 m.

  Lietuvių kalba ir literatūra

   

  14

  3

  2

  iš 36 į 31,

  iš 34 į 30.

  -

  12

  3

  Matematika

   

  2

  6

  -

  1

  iš 74 į 76.

  2

  5

  Istorija

   

  1

  -

  -

  -

  1

  -

  Biologija

  -

  1

  -

  -

  -

   

  1

  Iš viso:

   

  17

  10

  2

  1

  15

  9

    

  2018 M., 2019 M., 2020 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ – MŪSŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ IR ŠALIES  

   

   

  Egzaminai

  Mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, skaičius procentais

  Mokinių, gavusių įvertinimą 86-100 balų, skaičius procentais

  Mokinių, gavusių

  100 balų įvertinimą, skaičius

  Šalyje

  Rajone

  Šalyje

  Rajone

  Rajone

  2018

  m.

  2019

  m.

  2020

  m.

  2018

  m.

  2019

  m.

  2020

  m.

  2018

  m.

  2019

  m.

  2020

  m.

  2018

  m.

  2019

  m.

  2020

  m.

  2018

  m.

  2019

  m.

  2020

  m.

   

  Istorija

  95,3

  95,3

  99,8

  95,9

  95,9

  100

  8,7

  5,8

  7,9

  2,1

  4,4

  9

  -

  -

  -

   

  Biologija

  98,7

  97,6

  97,7

  98,9

  97,7

  97,5

  20,8

  14

  18,2

  14,1

  4,7

  25,3

  1

  1

  -

   

  Matematika

  87,2

  82,1

  67,6

  83,8

  81,3

  66,8

  7,4

  9,5

  7,5

  3,4

  2,2

  6,7

  -

  1

  1

  Lietuvių kalba ir literatūra

  91,3

  90,6

  89,2

  90,9

  93,4

  92,2

  12,1

  12,7

  13,2

  8,8

  8

  15,1

  -

  -

  2

   

  Chemija

  98,5

  97,8

  97,4

  100

  100

  100

  15,8

  22,3

  17,3

  10

  13,4

  28,6

  -

  -

  -

   

  Fizika

  87,8

  96,7

  94,7

  97,7

  93,7

  88,9

  6,7

  11,8

  11,5

  -

  3,3

  14,6

  -

  -

  -

   

  Anglų kalba

  99,3

  97,9

  98,9

  97,8

  97,5

  97,6

  31,5

  32,5

  39

  21,8

  27,3

  35

  14

  7

  26

  Informacinės  technologijos

  97,2

  96,5

  92

  100

  97,8

  93,2

  35,3

  26,7

  20,1

  30,9

  4,4

  19,5

  5

  1

  1

  Geografija

   

  96,2

  96,1

  99

  95,2

  98,1

  100

  4

  3,8

  6,9

  1,7

  1,9

  14,1

  1

  -

  1

   

          Palyginę trejų metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, matome, kad mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, skaičius procentais iš daugumos dalykų  yra geresnis negu šalies (šiais metais iš 5 dalykų), o gavusių šiais metais 86–100 balų įvertinimą iš daugumos dalykų yra geresnis (iš 6 dalykų) arba panašus. Palyginti su ankstesniais metais, mokinių, gavusių 100 balų įvertinimą, skaičius padidėjo (31). 

          Raudona spalva pažymėti rezultatai geresni už šalies, violetine – panašūs.

   VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 

   

   

   

   

   Dalyko įvertinimas standartizuotais taškais (savivaldybės mokinių)

   

  Apibendrintas

   

   

  Informacinių technologijų

  Geografijos

  Istorijos

  Fizikos

  Chemijos

  Biologijos

  Užsienio kalbos

  Matematikos

  Lietuvių kalbos ir literatūros

  2020 m.

  1,5

  2,4

  1,3

  0,1

  2,5

  -0,5

  1,2

  0,6

  2,1

  1,2

   

  2019 m.

  0,3

  0,9

  0,4

  -0,9

  -0,2

  -0,2

  0,1

  0,7

  0,6

  0,5

   

  2018 m.

  1,2

  2,0

  0,3

  -0,7

  0,8

  -0,4

  0,9

  0,7

  1,6

  1,3

    Rezultatai džiuginantys, ženkliai geresni negu buvo praėjusiais metais. Savivaldybės apibendrintas VBE rodiklis šiais metais yra 1,5, kuris yra mišri savivaldybės rezultatų, pasiektų rengiant mokinius egzaminams, charakteristika, apskaičiuojamas atsižvelgiant į laikiusiųjų, išlaikiusiųjų mokinių skaičių ir gautus VBE įvertinimus balais.    Jis kaip ir 2018 m. (buvo1,2, 2019 m. -0,3)  yra aukštesnis už 1, tai mūsų savivaldybės rezultatas  šiais metais patenka tarp geriausių 16 % šalies savivaldybių. 

  Jeigu pažiūrėtume pagal dalykus: 

  Galime pasidžiaugti, kad mūsų savivaldybės mokinių rezultatai pagal dalyko įvertinimą standartizuotais taškais  iš fizikos  įvertinimas standartizuotais taškais 2,5, informacinių technologijų – 2,4, matematikos – 2,1 yra didesni už 2, patenka tarp  2-3 % geriausių savivaldybių. 

  Geografijos - 1,3, biologijos – 1,2, lietuvių kalbos ir literatūros – 1,2, patenkam tarp 16 % geriausių savivaldybių 

  Istorijos -0,1, anglų kalbos – 0,6  rezultatai pagal dalyko įvertinimą standartizuotais taškais patenka tarp 34 % geriausių savivaldybių.

   Kaip 2018, 2019 m. , taip ir šiais metais chemijos dalyko įvertinimas išliko neigiamas -0,5.

   

    MŪSŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ(BE EKSTERNŲ IR BUVUSIŲ MOKINIŲ), 2019 M., 2020 M. LAIKIUSIŲ VBE, VIDUTINIŲ VBE ĮVERTINIMŲ PALYGINIMAS SU ŠALIES VIDUTINIAIS VBE ĮVERTINIMAIS PAGAL DALYKUS 

   

   

  VBE įvertinimų vidurkis

   

  Lietuvių k.

   

  Matematikos

  Anglų k.

  Biologijos

  Chemijos

  Fizikos

  Istorijos

  Geografijos

  Informacinių

  technologijų

   

  2019

   m.

   

  2020 m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  2019

   m.

   

  2020 m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  2019

   m.

   

  2020 m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  2019

   m.

   

  2020

  m.

  Plungės r. mokyklų mokiniai

  43,5

   

   

  47,4

  30,4

   

  28,3

  62,2

   

  67,4

  42,2

   

  61,5

  41,2

   

  62

  37,7

   

  44,1

  43,2

   

  56,8

  41,9

   

  53,1

  43,1

   

  46

  Šalies mokyklų mokiniai

  46,1

   

  44,4

  34,9

   

  26,6

  65,9

   

  71

  51,6

   

  55,1

  57,1

   

  52,3

  48,1

   

  46,5

  47,8

   

  54,2

  43,7

   

  48,1

  54,7

   

  46,7

           Raudona spalva pažymėti rezultatai geresni už šalies.

   

  Informaciją parengė V. Pociutė

  ____________________________ 

   

  2019-2020 mokslo metų brandos egzaminų savivaldybės bazinė mokykla

  Pungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D-834 paskirta brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla.

  Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112 Plungė, tel.: (8 448) 71 582, 8 645 75 084, el. p. plusaugim@gmail.com).

  Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

  Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

  Eksternai nuo 2019 m.rugsėjo 15 d.iki 2019 m. lapkričio 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali teikti bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu. Prašymus šiais metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

  Pateikiant prašymą, privalu su savimi turėti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

  3. užsienio kvalifikacijų atveju, - bent vieną iš 3.1 – 3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

  3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

  3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

  4. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

  5. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną egzaminą - po 14,48 euro).

  Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt. Šiais klausimais galima pasikonsultuoti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel.: (8 448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt.

   

  Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė

   

   

   

   

         2020 m. egzaminų suvestinės
         2019 m. egzaminų suvestinės
         2018 m. egzaminų suvestinės
         2017 m. egzaminų suvestinės
         2016 m. egzaminų suvestinės
         2015 m. egzaminų suvestinės
         2014 m. egzaminų suvestinės
         2013 m. egzaminų suvestinės
         2012 m. egzaminų suvestinės
         2011 m. egzaminų suvestinės
         2010 m. egzaminų suvestinės
         2007 m. egzaminų suvestinės
         2006 m. egzaminų suvestinės

   

   

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-21 13:54:54

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt