PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  1.

  Administracinės paslaugos kodas

  02.09

  2.

  Administracines paslaugos versija

  3. versija

  3.

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

  4.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

  Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės seniūniją arba per įgaliotą asmenį.

  5.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės

  paslaugos teikimą

  VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-15 įsakymas Nr. v-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

  6.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi

  pateikti asmuo

  Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

  3. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos) ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

  4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai (kopijos).

  5. Dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą.

  7.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti

  institucija (prašymą nagrinėjantis

  tarnautojas)

  Informacija, reikalinga duomenims apie asmenį patikrinti, gaunama iš Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos ir Registrų centro duomenų bazės

  8.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Alsėdžių seniūnijos raštvedė Irena Stanienė,

  tel.: (8 448) 48292, el. p. plunges.alsedziu@seniunija.gov.lt

  Babrungo seniūnijos raštvedė Alina Žarlauskaitė,

  tel.: (8 448) 42343, el. p. alina.zarlauskaite@plunge.lt  

  Kulių seniūnijos raštvedė Danutė Kutienė,

  tel.: (8 448) 45116, el. p. danute.kutiene@plunge.lt

  Nausodžio seniūnijos raštvedė Laimutė Čerkauskaitė,

  tel.: (8 448) 44231, el. p. laimut.cerkauskaite@plunge.lt

  Paukštakių seniūnijos raštvedė Elvyra Šiaulienė,

  tel.: (8 448) 47841, el. p. plunges.paukstakiu@seniunija.gov.lt

  Platelių seniūnijos raštvedė Vida Batavičienė tel.: (8 448) 49 160, el. p. vida.bataviciene@plunge.lt vyresnysis specialistas Justinas Uščinas tel.: (8 448) 49 160, el. p. justinas.uscinas@plunge.lt

  Plungės miesto seniūnijos specialistė Jurgita Gaučytė,

  tel. 8 448 73114 el. p. plunges.plunges_m@seniunija.gov.lt

  Stalgėnų seniūnijos raštvedė Margarita Staupelienė,

  tel.: (8 448) 45714, el. p..plunges.stalgenu@seniunija.gov.lt

  Šateikių seniūnijos raštvedė Sigyta Vasiliauskienė,

  tel.: (8 448) 48587, el. p. sigyta.vasiliauskiene@plunge.lt

  Žemaičių Kalvarijos seniūnijos raštvedė Valerija Lenkauskienė,

  tel.: (8 448) 43142, el. p. valerija.lenkauskiene@plunge.lt

  Žlibinų seniūnijos raštvedė Laima Jonavičienė,

  tel.: (8 448) 47612, el. p. laima.jonaviciene@plunge.lt

  9.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai:

  Alsėdžių seniūnijos seniūnė Danutė Repšienė, tel.: (8 448) 48292, el. p. alsedziai@plunge.lt

  Babrungo seniūnijos seniūnė Rūta Jonušienė, tel.: (8 448) 42343, el.  p. babrungas@plunge.lt 

  Kulių seniūnijos seniūnė Daivutė Petrauskienė, tel.: (8 448) 45116, el. p. kuliai@plunge.lt 

  Nausodžio seniūnijos seniūnas Gintaras Domarkas, tel.: (8 448) 44231, el. p. nausodis@plunge.lt

  Paukštakių seniūnijos seniūnas Aurimas Vasiliauskas, 

  tel.: (8 448) 47868, el. p. paukstakiai@plunge.lt

  Platelių seniūnijos seniūnas Robertas Šimkus,

   tel.: (8 448) 49134, el. p. plateliai@plunge.lt

  Plungės miesto seniūnijos seniūnė Dangirutė Jurkuvienė, 

  tel. (8 448) 73131, el. p. seniunija@plunge.lt

  Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, tel.: (8 448) 45714, el. p. stalgėnai@plunge.lt

  Šateikių seniūnijos seniūnas Zigmantas Strumyla, tel.: (8 448) 48587, el. p. sateikiai@plunge.lt

  Žemaičių Kalvarijos seniūnijos seniūnas Liudas Gricius,

   tel.: (8 448) 43147, el. p. zemkalvarija@plunge.lt 

  Žlibinų seniūnijos seniūnas Martynas Stančikastel.: (8 448) 47668, el. p. zlibinai@plunge.lt

  10.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  20 d. d.

  11.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  12.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma dėl deklaravimo duomenų panaikinimo, 

  Prašymo forma adreso pakeitimo

  13.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – informacinis

  Interesantui suteikiama galimybė internetu parsisiųsti reikalingą elektroninę prašymo formą ir ją užpildyti, tačiau pateikti ją gali tik atvykus tiesiogiai

  14.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą, ar gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turi pateikti prašymą deklaravimo įstaigai raštu dėl neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymo ar deklaravimo duomenų pakeitimo, kai gyvenamosiose vietovėse pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą.

  1. Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

  1.1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

  1.2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

  1.3. pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

  1.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

  1.5. gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

  2. Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

  2.1. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);

  2.2. panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2.3. atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2.4. pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

  2.5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės 

  ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

  2.6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2.7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;

  2.8. asmeniui mirus.

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  15.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-04 11:13:24

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt