Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Rugsėjis
    2022     
 
 

 

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

06.05.

2.

Administracines paslaugos versija

2. versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos  (BSI- 39 Eur)  dydžio išmoka per mėnesį – (60,06 Eur). Papildoma 1,03 bazinės socialinės išmokos (BSI – 39 Eur) dydžio išmoka (40,17 Eur) skiriama:

- neįgaliam vaikui (60,06 + 40,17 = 100,23 Eur);
- auginančios ir (ar) globojančios 3 ir daugiau vaikų šeimos vaikui (netestuojant pajamų);
- nepasiturinčios šeimos vaikui, jei vidutinės šeimos pajamos vienam jos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 250 Eur (2 valstybės remiamų pajamų dydžiai; VRP – 125 Eur).

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje, arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 1994-11-03 Nr. I-621:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/tYHjpXoAJw

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Prašymas gauti išmoką SP-3 (A1).                               

2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įgaliotas asmuo be tapatybės dokumento turi pateikti ir įgaliojimą.              

3.Kreipiantis dėl išmokos vaikui skyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, būtina:               

  3.1. pateikti mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi;*                              

      3.2. dirbančių (taip pat savarankiškai dirbančių) pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant laikotarpį nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, kreipimosi mėnesį ir (ar) už laikotarpį, pagal kurį apskaičiuojamos vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai gauti, kaip nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 17 straipsnio 7 dalyje, gautų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus;

     3.3. prašyme pažymėti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų vidutinių mėnesio pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir tenkančių vienam asmeniui per mėnesį, dydį, apskaičiuotą pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas;

     3.4. tais atvejais, kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pateikti praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių asmenų gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus;

               3.4.1 Jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka  įstatyme nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui (įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. ir galioja iki dienos, kai sueina 6 mėnesiai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino atšaukimo arba kai sueina jų paskelbimo terminai)

      3.5. pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

      3.6. pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos  (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt)–  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.ldb.lt) – apie asmens registraciją Užimtumo tarnyboje;

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros (www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5.Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos ( www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

*vyr.specialistė L. Narvilaitė, tel. (8 448)73 121, el.paštas lina.narvilaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel. (8 448)73 121,

el.paštas  vilma.miliuniene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė O.Lukošienė, tel. (8 448) 73 121,

el.paštas  orinta.lukosiene@plunge.lt

*vyr.specialistė  R. Petrikaitė, tel. (8 448)73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė R. Eitavičienė, tel. (8 448)73132,

el.paštas ramute.eitaviciene@plunge.lt

*soc. išmokų specialistė E.Aušrienė, tel. (8 448)73132, el.paštas edita.ausriene@plunge.lt

Plungės rajono seniūnijose prašymus priima  socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Vilma Šlyžienė  tel.: (8 448) 73 129, el.paštas   vilma.slyziene@plunge.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymą išmokai gauti galima teikti internetu per sistemą SPIS.

Prašymo-paraiškos formos patalpintos  Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt , Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/ ir Teisės aktų registre www.e-tar.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją (pagal gyvenamąją vietą),  darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.   

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos „Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir saugomas Socialinės paramos skyriuje.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-03 10:51:47
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS