PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Kategorijų suteikimo Plungės rajono savivaldybės kultūros centrams ir jų filialams tvarka

      PATVIRTINTA
      Plungės rajono savivaldybės tarybos
      2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T1-10-244

  KATEGORIJŲ SUTEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAMS IR JŲ FILIALAMS TVARKA

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

         1. Kategorijų suteikimo Plungės rajono savivaldybės kultūros centrams ir jų filialams tvarka reglamentuoja juridinio asmens materialinės bazės, veiklos atitikimą suteikiamai kategorijai, kurią nustato Plungės rajono savivaldybės taryba, vertindama kultūros centrą ir jo filialus pagal kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus.
         2. Kategorijos suteikimas – pripažinimas, kad juridinis asmuo atitinka kultūros centrui suteiktos kategorijos reikalavimus.
         3. Kategoriją Savivaldybės taryba (toliau – Steigėjas) kultūros centrui ir jo filialams suteikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. ĮV - 442 įsakymu „Dėl kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijų patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šia tvarka.

  II. DOKUMENTAI, REIKALINGI KATEGORIJOMS SUTEIKTI

         4. Juridinis asmuo, siekdamas nustatyti kultūros centro ir jo filialų kategorijas, Steigėjui pateikia šiuos dokumentus:
         4.1. prašymą nustatyti kultūros centro ir jo filialų kategorijas;
         4.2. juridinio asmens steigimo dokumentų nuorašus;
         4.3. dokumentų nuorašus apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą, turimą ir planuojamą metų veiklos programą; 
         4.4. studijų, būrelių, mėgėjų meno kolektyvų, veikiančių kultūros centre, sąrašą, nurodant dalyvių kiekį;
         4.5. kultūros ir meno darbuotojų sąrašą ir dokumentų nuorašus, patvirtinančius jų išsimokslinimą ir atitinkamą kvalifikaciją;
         4.6. dokumentų nuorašus, įrodančius veiklai tinkamų patalpų nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdymą ir informaciją apie administracijos personalą.

  III. KATEGORIJOS SUTEIKIMO KULTŪROS CENTRUI IR JO FILIALAMS TVARKA

         5. Kultūros centrui pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatytus veiklos ir materialinės bazės kriterijus gali būti suteikta aukščiausia, pirma, antra ir trečia kategorijos. Kultūros centro filialams gali būti suteikta antra ir trečia kategorijos.
         6. Kategorija gali būti suteikiama kultūros centrui ir jo filialams, kurie yra pripažinti juridiniais asmenimis ir yra įregistruoti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
         7. Steigėjas suteikia kategoriją kultūros centrui ir jo filialams ketveriems metams, jei šis laikotarpis nekeičiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ar kitais poįstatyminiais aktais.     
         8. Kultūros centrui ir jo filialams suteikiama atitinkama kategorija, jei jis pagal kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus surenka 90 balų.
         9. Kultūros centrui, kuris ypač išplėtojęs turiningą kultūrinę veiklą, tačiau pagal kitus kriterijus priskirtinas žemesnei kategorijai, komisijos kultūros centrams ir jų filalams akredituoti ir kategorijoms suteikti siūlymu jam gali būti suteikta aukštesnė kategorija.
         10. Nustatant kultūros centrų ir jų filialų kategorijas, remiamasi einamųjų kalendorinių metų materialinės bazės, veiklos ir kitais  nurodytais kriterijais.
         11. Steigėjo sudaryta komisija iš 9 narių nustato kategoriją ir teikia Steigėjui sprendimo projektą suteikti atitinkamas kategorijas kultūros centrui ir jo filialams per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Steigėjas, įvertinęs komisijos siūlymą, artimiausiame tarybos posėdyje priima sprendimą dėl kategorijos suteikimo. Per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Savivaldybės administracijos direktorius apie tai raštu praneša kultūros centro vadovui.

  IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         12. Steigėjo sprendimai, priimti pagal komisijos išvadas, gali būti skundžiami įstatymo nustatyta tvarka.
         13. Steigėjas, pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai informaciją apie juridinius asmenis, kuriems pagal einamųjų kalendorinių metų prašymus buvo suteiktos kategorijos.
         14. Ši tvarka gali būti papildoma ir keičiama Steigėjo.

  ______________________________
             


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-08 09:01:41

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt