Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Aktuali informacija
Prisijungimas gyventojams

 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Gruodis
    2022     
 
 

 

Korupcijos prevencija

 

 

Korupcijos prevencija - tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos - kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:
       1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

       2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
       3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
       4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
       5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
       6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:
       1) korupcijos rizikos analizė;

       2) kovos su korupcija programos;
       3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
       4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
       5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
       6) visuomenės švietimas ir informavimas;
       7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
       8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:
       Vyriausybė, www.lrv.lt

       Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
       Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt
       Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.


     P R A N E Š K I T E   A P I E   K O R U P C I J Ą

Plungės rajono savivaldybės administracija ragina savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus korupcinius, darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija – tai bet kokie valstybės tarnautojo ar kito pareigūno naudojimasis savo oficialia padėtimi, siekiant neteisėtų asmeninių tikslų gauti bet kokią naudą sau ir kitiems.
Nebūkite abejingi!!!
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti  >>>


Kontaktiniai duomenys:

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas                                   (8 448) 50842

Antikorupcijos komisija

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir  įstaigose

Plungės rajono savivaldybės įmonės, biudžetinės, viešosios įstaigos, bendrovės kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybės valdomose įmonėse

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA, http://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

 

     T E I S Ė S   A K T A I

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. DE-918 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės mero 2020 m. gruodžio 2 d. potvarkis Nr. PE-11 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. D-565 "Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 10 d. potvarkis Nr. 53 "Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  gruodžio 17 d. įsakymas "Dėl korupcijos prevencijos priemonių viešinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.  sausio 20 d. įsakymas Nr. D-44 "Dėl pareigų, kurias siekiantys eiti asmenys arba einantys jas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose ar įmonėse turi būti tikrinami Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, sąrašo patvirtinimo"

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D-51 "Dėl asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, nusišalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos patvirtinimo"

Informacijos priėmimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos klausimais Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarka

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-212 "Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Plungės rajono savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose užtikrinimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-213 "Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Plungės rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo".

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T1-214 "Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Plungės rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo". Klausimynas (DOC).

Antikorupcijos komisijos sudėtis   Antikorupcijos komisijos nuostatai

 

     K O R U P C I J O S   P R E V E N C I J O S   P R O G R A M O S 

PROGRAMOS, PLANAI:

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-218)

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas  (pakeistas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 dienos sprendimu Nr. T1-187)

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 dienos sprendimu Nr. T1-128)

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programa

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2012 - 2013 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa 2009-2011 metams

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams įgyvendinimo priemonių planas

ATASKAITOS:

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita (veiklos laikotarpis 2016-01-01 – 2016-12-31)

Apklausos apie Plungės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybę rezultatai (2017 m. gruodis)

Plungės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita (veiklos laikotarpis 2015-05-21 – 2015-12-31)

Plungės rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos programos 2012-2013 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2011 m. veiklos ataskaita

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo UAB "Plungės vandenys". Išvada.

Plungės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2010 m. veiklos ataskaita

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos 2009-2011 metams ir priemonių plano jai įgyvendinti įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos programos 2007-2008 metams ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos priemonių plano 2008-2009 metams ĮGYVENDINIMO ATASKAITA


     K O R U P C I J O S   P A S I R E I Š K I M O   T I K I M Y B Ė

Dėl informacijos apie  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 2017 metais Plungės rajono savivaldybės įmonėse ir įstaigos

 

     K O R U P C I J O S   R I Z I K O S   A N A L I Z Ė

Išvadoje po korupcijos rizikos analizės (KRA) atlikimo pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo stebėsenos lentelė

2017-12-29  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada dėl korupcijos rizikos analizės Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo ir priežiūros procedūrų organizavimo ir saugaus eismo užtikrinimo veiklos srityse


     T E I S Ė S   A K T Ų   A R   J Ų   P R O J E K T Ų   A N T I K O R U P C I N I S   V E R T I N I M A S

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D-626 "Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo"

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas Nr. T1-189  "Dėl Plungės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS: 

Informaciją ruošia Juridinis ir personalo administravimo skyrius, vytautas.tumas@plunge.lt


 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-24 09:08:06
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS