Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Nuolatinės komisijos

Antikorupcijos komisija

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos paraiškų vertinimo komisija

Beviltiškų skolų nurašymo nagrinėjimo komisija

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija

Ekstremaliųjų situacijų komisija

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Etikos komisija

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų vertinimo ir lėšų skirstymo komisija

Gyvenamųjų patalpų pirkimo komisija

Gyventojų evakuavimo ir priėmimo komisija

Infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija

Jaunimo reikalų taryba

Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija

Kapų identifikavimo komisija

Komisija mokinių priėmimui į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdyti

Komisija mokymo lėšoms paskirstyti švietimo įstaigoms

Komisija Plungės rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti

Komisija ryšiams su užsieniu

Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti

Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija

Kultūros ir meno taryba

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija

Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija

Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo atrankos komisija

Mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą prašymų nagrinėjimo komisija

Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

Narkotikų kontrolės, narkomanijos ir nusikaltimų  prevencijos komisija

Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija

Nekilnojamųjų daiktų  pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Nevyriausybinių organizacijų taryba

Peticijų komisija

Plungės miesto piniginės socialinės paramos teikimo komisija

Psichologinių krizių valdymo komisija

Saugaus eismo organizavimo komisija

Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija

Socialinių paslaugų skyrimo komisija

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos  komisija

Sporto taryba

Strateginio planavimo grupė

Tarybos veiklos reglamento keitimo komisija

Teritorijų planavimo komisija

Tradicinių religinių bendruomenių rėmimo prašymų vertinimo komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis vertinimo komisija

Vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos lėšų skirstymo komisija

Valstybės ir savivaldybės materialiojo ir nematerialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija

Vertinimo komisija

Vienkartinės, tikslinės, periodinės socialinės paramos skyrimo komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Švietimo taryba

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisija

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-28 14:23:25
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS