PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Projektai


  Lietuvos ugdymo įstaigos kuria visiems mokyklos bendruomenės nariams saugią aplinką ir stengiasi išgyvendinti vis dar paplitusias patyčias, taikydami veiksmingas, moksliškai pagristas emocinių ir elgesio problemų prevencijos programas.

  Programa „Zipio draugai”, skirta 5 - 7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000—ųjų metų. Joje jau yra dalyvavo virš 211 t0kstančių vaikų. Programos pedagogo kvalifikaciją įgijo 5026 pedagogai.

  2019-2020 m.m. programoje„Zipio draugai“dalyvaus šios Plunqės rajono savivaldybės ugdymo jstaigos:

    1. Iopšelis-darželis „Vyturėlis“

    2. Iopšelis-darželis „Nykštukas“

    3. IopšeIis-daržeIis „Saulutė“

    4. lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

    5. Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

  Lietuvoje nuo 2012 metų įgyvendinamas programos „Zipio draugai“ tęsinys - programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t.y. 7 - 9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo apie 35 tūkstančius vaikų, Įgyvendinti programoms paruošti 1412 pedagogų.

  2019-2020 mokslo metais programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija.

  Nuo 2006 metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7-9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 2690 pedagogų.

  2019 — 2020 mokslo metais programoje „}veikiame kartu" dalyvaus šios Plunqės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos:

  1. Plunges specialiojo ugdymo centras

  2. Plunges vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla

  3. Plunges rajono Šateikių pagrindinė mokykla

  4. Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

  Sėkmės Jūsų darbuose!

   

  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

   

   

  Mokyklų, dalyvaujančių OLWEUS (Patyčių ir smurto prevencijos) programoje, sąrašas

  Eil.Nr. Mokykos pavadinimas Skirta lėšų Lt 2009 m. Skirta lėšų 2010 m.
  1. Senamiesčio vidurinė mokykla

  17450

  23491

  2. "Saulės" gimnazija

  12960

  15960

  3. "Ryto" pagrindinė mokykla

  15120

  20169

  4. Alsėdžių vidurinė mokykla

  11160

  13745

  Informaciją paruošė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irna Gricevičienė

   

   

  PILIETINIO IR TAUTINIO UGDYMO PROJEKTŲ RĖMIMO 2009 METAIS SAVIVALDYBĖS LYGMENS KONKURSĄ LAIMĖJUSIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

  Reg. Nr.

  Projekto vykdytojo pavadinimas

  Projekto pavadinimas

  Skirta
  (Lt)

  PU-09-01 Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla „Vilties ir pažinimo keliais“

  900

  PU-09-08 Lietuvos šaulių sąjungos Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė „Lietuvos tūkstantmetis ir Jaunasis šaulys“

  1300

  PU-09-10 Plungės rajono Stanelių pagrindinė mokykla „Esu žmogus iš Lietuvos“

  600

  PU-09-12 Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus katalikiškoji pradinė mokykla „Tautiškumas ir pilietiškumas kaip vertybės tūkstantmečių sandūroje“

  500

  PU-09-13 Plungės rajono Platelių gimnazija „Dabar - mūsų laikas“

  600

  PU-09-16 Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla „Atverkime duris į krašto praeitį, kad neprarastume savęs ateityje-2, skirtas Lietuvos 1000-mečiui paminėti“

  1815

  PU-09-18 Žemaičių Kalvarijos kultūros centras „Iš močiučių skrynių“

  900

  PU-09-20 Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla „Rašau savo miestelio istoriją“

  1400

  PU-09-24 Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Krantas“ Plungės krašto jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galime daug!“

  1000

  PU-09-25 Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla „Atverkime duris į Lietuvą - 3“

  2800

  PU-09-27 Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla „Pilietinis - gynybinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“

  2600

  Iš viso 

  14415


  Mokyklų, dalyvaujančių projekte "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokyko infrastruktūra" sarašas

  Eil. Nr.

  Mokyklos pavadinimas

   

  Plungės rajonas

  1.

  Plungės "Saulės" gimnazija

  2.

  Plungės rajono Platelių gimnazija

  3.

  Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla

  4.

  Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla

  Mokyklų, dalyvaujančių projekte "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas", sąrašas

  Eil.  Nr.

  Mokyklos pavadinimas

   

  Plungės rajonas

  1.

  Plungės "Babrungo" pagrindinė mokykla

  2.

  Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla

  3.

  Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla

  Mokyklų, dalyvaujančių projekte "Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas", sąrašas

  Eil. Nr.

  Mokyklos pavadinimas

  1.

  Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla

  2.

  Plungės "Saulės" gimnazija

  3.

  Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla

  4.

  Plungės rajono Platelių gimnazija

  5.

  Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė mokykla

  6.

  Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla

  7.

  Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla

  Informaciją paruošė Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Augūnas

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-26 10:13:55

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt