PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Protokolo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
  Kab. 403-405, 417, 210, 311
  Tel. (8 448) 731 60

  __________________________________

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus  uždaviniai:

  1.1. organizuoti  Savivaldybės tarybos, jos komitetų, priskirtų komisijų, darbo grupių darbą ir tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus;

  1.2. kontroliuoti, kaip Plungės rajono savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai;

  1.3. organizuoti interesantų priėmimą, dokumentų tvarkymą Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus priimamuosiuose;

  1.4. koordinuoti Savivaldybės posėdžių salių užimtumą.

  2. Skyrius atlieka šias funkcijas:

  2.1. Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius;

  2.2. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjams, Savivaldybės kontrolieriui, Lietuvos Vyriausybės atstovui Telšių apskrityje (tik Savivaldybės tarybos) pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą;

  2.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  2.4. vadovaudamasis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rengia Savivaldybės tarybos darbotvarkių projektus, juos paskelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

  2.5. surašo Savivaldybės tarybos, komitetų ir priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžių protokolus ir pateikia vykdytojams protokolų išrašus;

  2.6. registruoja, perkelia ir publikuoja reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (POVAS, CAA, CUA), Seimo teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), Teisės aktų registrą (TAR), kompiuterinę dokumentų valdymo ir apskaitos programą (KONTORA);

  2.7. tvarko Administracijos padalinių pateiktus tarybos posėdžiams dokumentus, tikrina, ar laikomasi Savivaldybės institucijų teisės aktais patvirtintų Savivaldybėje teikiamų (priimtų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo reikalavimų;

  2.8. kaupia iš Savivaldybės administracijos padalinių surinktą informaciją apie Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų vykdymą, parengia suvestinę ir teikia ją Savivaldybės administracijos direktoriui;

  2.9. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais;

  2.10. parengia oficialius informacinius pranešimus apie Savivaldybės tarybos priimtus norminius aktus ir juos skelbia interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje;

  2.11. teikia informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose svarstomus klausimus Savivaldybės interneto svetainėje;

  2.12. kontroliuoja Savivaldybės administracijos, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedybos, apskaitos, atskaitomybės, finansinių bei techninių dokumentų, sandorių valstybinės kalbos taisyklingumą, atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms;

  2.13. redaguoja ir teikia pagalbą, tvarkant Savivaldybės interneto svetainę;

  2.14. informuoja visuomenę per spaudą, televiziją, interneto svetainę ar kitas priemones apie Savivaldybės veiklą, formuoja apie Savivaldybę palankią viešąją nuomonę bei reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją ir paskelbia oficialią Savivaldybės poziciją dėl paskelbtų tikrovės neatitinkančių faktų;

  2.15. organizuoja interesantų, delegacijų, svečių priėmimus pas Savivaldybės merą ir jo pavaduotoją, Administracijos direktorių ir jo pavaduotoją, vykdo išankstinę interesantų registraciją ir koordinuoja norinčiųjų patekti srautus;

  2.16. parengia, registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo vardu gautus ar pasirašytus dokumentus, išsiunčia ar perduoda paskirtiems vykdytojams, kontroliuoja dokumentų vykdymą;

  2.17. skelbia Savivaldybės mero, jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje;

  2.18. vykdo kitas Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas;

  2.19. tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui numatytas formuoti archyvines bylas.

  SKYRIAUS TEISĖS

  3. Skyrius turi teisę:

  3.1. gauti iš Savivaldybės administracijos skyrių, Savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų ir organizacijų bei kitų žinybų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;

  3.2. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

  3.3. atstovauti Savivaldybei, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  3.4. tarnybiniais tikslais naudotis Savivaldybėje esančiomis priemonėmis: telefonu, faksu, autotransportu ir kitomis techninėmis priemonėmis ir reikalauti kitų darbui reikalingų priemonių;

  3.5. kelti kvalifikaciją Savivaldybės lėšomis;

  3.6. nevykdyti įstatymams prieštaraujančių pavedimų, apie tai pranešant tiesioginiam vadovui.

       Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

  Jovita Šumskienė, skyriaus vedėja

  Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas.

  Savivaldybės mero, jo pavaduotojo pavedimu, organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, jos komitetų, Savivaldybės tarybos Etikos, Antikorupcijos ir kitų priskirtų komisijų, darbo grupių posėdžius. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  Savivaldybės tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, Savivaldybės mero patarėjui, savivaldybės kontrolieriui, Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityje pateikia Administracijos skyrių parengtus ir nustatyta tvarka suderintus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir kitą Savivaldybės tarybos, komitetų, priskirtų komisijų posėdžiams reikalingą medžiagą.

  Registruoja ir perkelia reikalingus dokumentus ir informaciją į Savivaldybės tarybos posėdžių įgarsinimo, valdymo, elektroninio balsavimo, vaizdo transliavimo ir viešinimo programų sistemą (programos: Povas, CAA ir CUA) Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijai bei svarstomų dokumentų viešinimui Savivaldybės interneto svetainėje užtikrinti.

  Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

  Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimo klausimais.

  Algirdas Eidukaitis, kalbos tvarkytojas

  Kontroliuoja,  kaip Plungės rajono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai; užtikrina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, raštų, sutarčių bei kitų dokumentų kalbos taisyklingumą, seniūnijų, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų atitiktį valstybinės kalbos reikalavimams; konsultuoja lietuvių kalbos vartojimo taisyklingumo klausimais; derina viešųjų užrašų bei reklamos projektus; vykdo Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus ir pavedimus.

  Ina Petrauskienė, specialistė 

  Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruoja Administracijos darbuotojų parengtus sprendimų projektus bei patvirtintus Savivaldybės tarybos sprendimus.

  Tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui priskirtas formuoti archyvines bylas, organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarko su šių struktūrų veikla susijusius dokumentus.

  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų bei kitų dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

  Surašo Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

  Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų nuorašus, pagal išduodamų dokumentų registrą, pateikia vykdytojams ir suinteresuotoms institucijoms.

  Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Teisės aktų registre (TAR) publikuoja Administracijos skyrių pateiktus privalomus skelbti norminių teisės aktų projektus ir priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus.

  Organizuoja Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, parengia posėdžiams reikalingą medžiagą.

  Pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant. 
  Renata Vičienė, vyriausioji specialistė

  Organizuoja ir techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos, komitetų ir Savivaldybės tarybos sudarytų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų darbą, tvarko su šia veikla susijusius dokumentus.

  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus sprendimų bei kitų dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

  Surašo Švietimo, kultūros ir sporto, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų bei Kontrolės komitetų posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal komitetų pasiūlymus pakoreguotus ir sutikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui. 

  Organizuoja Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, parengia posėdžiams reikalingą medžiagą.

  Kaupia ir saugo komitetų, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių, konkursų į valstybės tarnybą posėdžių garso įrašus.

  Pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant darbe.
  Judita Kaveckienė, specialistė 

  Organizuoja interesantų priėmimą pas Administracijos direktorių, jo pavaduotoją, pagal savo kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus ir tvarko Administracijos direktoriaus vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus, juos registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

  Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais priskirtų sudarytų komisijų, darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių, tarybų darbą.

  Skelbia Administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

  Pavaduoja Skyriaus specialistę (mero sekretorę) jos nesant darbe.

  Martyna Piekuvienė, specialistė

  Organizuoja interesantų priėmimą pas Savivaldybės merą, jo pavaduotoją, pagal kompetenciją padeda spręsti interesantų klausimus, tvarko  mero vardu gautus ir siunčiamuosius dokumentus.

  Registruoja mero, mero pavaduotojo vardu gautus dokumentus ir perduoda juos merui, mero pavaduotojui.

  Rengia Savivaldybės mero potvarkių projektus dėl padėkos raštų ir juos išrašo.

  Skelbia mero, mero pavaduotojo darbotvarkes Savivaldybės interneto svetainėje.

  Organizuoja ir protokoluoja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų darbo grupių bei Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų komisijų, darbo grupių bei tarybų darbą.

  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės ir Administracijos vadovams teikia parengtus ir nustatyta tvarka suderintus dokumentų projektus ir reikalingą medžiagą.

  Surašo Kontrolės komiteto posėdžių protokolus, DVS „Kontora“ pateikia vykdytojams protokolų išrašus, pagal Komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus vedėjui.

  Pavaduoja specialistę (Administracijos direktoriaus sekretorę) jos nesant darbe.

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Jovita Šumskienė Rodyti 405 8 650 35457
  (8 448) 731 60
  Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis Rodyti 407 (8 448) 731 49
  Vyriausioji specialistė Renata Vičienė Rodyti 404 8 640 53622
  (8 448) 731 60
  Specialistė Judita Kaveckienė Rodyti 210 8 698 49976
  (8 448) 73154
  Specialistė Ina Petrauskienė Rodyti 403 8 699 15684
  (8 448) 731 60
  Specialistė Martyna Piekuvienė Rodyti 311 8 699 63435
  (8 448) 731 34
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt