PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Socialinės paslaugos skyrimas

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  1.

  Administracinės paslaugos kodas

  06.33

  2.

  Administracines paslaugos versija

  2. versija

  3.

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Socialinės  paslaugos skyrimas

  4.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

  Socialinių paslaugų rūšys:

  1.bendrosios;

  2.specialiosios:

  2.1.socialinė priežiūra,

  2.2.socialinė globa.

  Atskirais savivaldybės institucijos nustatytais atvejais gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai.

  Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos gali kreiptis ir elektroniniu būdu.

  5.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  –  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/bsMubOcLPi

  − Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 -06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA

  -  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO

  –  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169

  Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2014-12-18 d.  sprendimas Nr. T1-364 „Dėl mokėjimo už Plungės rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“

  /index.php?-1012335078

  Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2014-12-18 d.  sprendimas Nr. T1-365 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Plungės krizių centre tvarkos  aprašo patvirtinimo“

  /index.php?-1012335078

  Plungės rajono savivaldybės Tarybos - 2010-03-25 sprendimas Nr. T1-65 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ir asmenų nukreipimo į viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių socialinei globai bei mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2010-11-25 d, sprendimas Nr. T1-249 „Dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“.

  6.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1.Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti1.

  2.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).

  Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  3.Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

  4. Medicininių dokumentų išrašas (forma Nr. 027/a).

  5. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma.

  6. Raštiškas sutikimas mokėti 1 procentą lėšų, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

  7. Asmens pažyma apie turimą ar parduotą turtą.

  8. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti kitų  papildomų dokumentų.

  Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

  1Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas.

  7.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS) ir  programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

  1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

  2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Plungės teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

  3.Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

  4.Nacionalinės mokėjimo agentūros  – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

  5.VĮ Regitra  – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

  6.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;

  7.Žemės ūkio technikos registro www.zum.lt – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

  8.VĮ Registrų centro www.registrucentras.lt – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

  9. Kita (nurodyti).

  8.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

  *vyr.specialistė  K.Karalienė, tel. (8 448) 73 132, el.paštas kristina.karaliene@plunge.lt

  *soc.darbo organizatorė  L. Ratienė, tel. (8 448) 20 407, el.paštas ligita.ratiene@plunge.lt

  9.

  Administracinės paslaugos vadovas

  Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

  Genovaitė Vasylienė, tel. (8 448) 73 110, el.paštas  parama@plunge.lt

  10.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) gali būti paskiriamos:

  - Socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

  - Socialinė globa - ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis2. Per 30 kalendorinių dienų  nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui  skyrimo,3 kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

  11.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

  12.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/FMSTvEZxcP

  Prašymo-paraiškos  formos patalpintos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

  http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/prasymu-formos-socialinems-qbh8.html

  13.

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Asmeniui suteikiama galimybė Prašymą-prašymą pateikti SPIS sistemoje www.spis.lt

  14.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Asmeniui atvykus į  Socialinės paramos skyrių arba kaimiškąsias seniūnijas, darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

  Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

  Priimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą.

  Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

  Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.

  15.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Administracinės paslaugos „Socialinių paslaugų skyrimas“ teikimo aprašymas įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir saugomas Socialinės paramos skyriuje.

   

   

   

   

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-06 11:42:40

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt