PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel.: (8 448) 73 134, (8 448) 73 166. Faks. (8 448) 71 608. El. p.: savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188714469 • Seimo nario Jono Varkalio susitikimai su gyventojais
 • Turizmas
 • Verslas
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais patvirtinti teikiamų paslaugų tarifai (įmokos, kainos, lengvatų sąlygos) eurais, sąrašas
 • Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai
 • Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Daugiabučių namų valdymas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2021 m. grafikas
 • Atliekų (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) surinkimo 2022 m. grafikas
 • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais
 • Konkursai (priėmimai) į laisvas darbo vietas
 • PRIĖMIMAS į ugdymo įstaigas
 • Neformalusis vaikų švietimas
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • MOBILIZACIJA. CIVILINĖ SAUGA
 • Atviri duomenys


 • Rajonas
 • Istorija
  Turizmas
  Seniūnijos
  Garbės piliečiai
  Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
  Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
  Nuotraukų galerija
  Videoinformacija
  Žemėlapis
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Gyventojų priėmimas
  Savivaldybės taryba
  Meras, mero pavaduotojas, patarėjai
  Administracijos vadovai
  Vadovų darbotvarkės
  Nuolatinės komisijos
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Paieška: darbuotojai, padaliniai
  Seniūnaičiai
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai (Savivaldybės tarybos sprendimai)
  Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Savivaldybės teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Nuostatai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Planavimo dokumentai
  Savivaldybės biudžetas
  Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
  Savivaldybės gaunama parama
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Vadovų darbotvarkės
  Veiklos ataskaitos
  Viešieji pirkimai
  Interneto svetainės atitiktis
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga. Mobilizacija
  Jaunimas
  Kalba
  Konkursai į laisvas darbo vietas
  Kultūra
  Kultūros paveldas
  Mokesčiai, įmokos, tarifai
  Nevyriausybinės organizacijos
  Projektinė veikla
  Savivaldybės turtas
  Socialinė parama
  Sportas
  Statyba ir infrastruktūra
  Sveikatos apsauga
  Švietimas
  Tarptautinia ryšiai
  Teisėsauga
  Teritorijų planavimas ir statyba
  Verslas
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Viešosios ir administracinės paslaugos
  Elektroniniai valdžios vartai
 • Nuorodos
 • LR Prezidentas
  LR Seimas
  LR Vyriausybė
  Žiniasklaida
  Užimtumo tarnyba prie LR SADM


 • Istorija
 • Turizmas
 • Seniūnijos
 • Alsėdžių seniūnija
  Babrungo seniūnija
  Kulių seniūnija
  Nausodžio seniūnija
  Paukštakių seniūnija
  Platelių seniūnija
  Plungės miesto seniūnija
  Stalgėnų seniūnija
  Šateikių seniūnija
  Žemaičių Kalvarijos seniūnija
  Žlibinų seniūnija
 • Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
 • Garbės piliečiai
 • Žemėlapiai
 • Reikalingiausi kontaktiniai duomenys
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės
 • Videoinformacija


 • Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės taryba
 • Frakcijos
  Komitetai
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Nuolatinės komisijos
 • Antikorupcijos komisija
  Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo komisija
  Ekstremaliųjų situacijų komisija
  Etikos komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Kaimo rėmimo priemonės lėšų paskirstymo komisija
  Kapų identifikavimo komisija
  Komisija ryšiams su užsieniu
  Komisija siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti
  Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija
  Kultūros centrų, jų filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo bei kultūros centrų ir jų filialų kultūros, meno darbuotojų atestavimo komisija
  Kultūros ir meno taryba
  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija
  Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinti komisija
  Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisija
  Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisija
  Nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo komisija
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
  Peticijų komisija
  Psichologinių krizių valdymo komisija
  Saugaus eismo organizavimo komisija
  Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
  Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
  Savivaldybės strateginio planavimo grupė
  Savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo redakcinė komisija
  Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo komisija
  Socialinių būstų pirkimo komisija
  Sporto taryba
  Teritorijų planavimo komisija
  Viešųjų pirkimų komisija
  Švietimo taryba
  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija


 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Savivaldybės teisės aktai


 • Nuostatai
 • Savivaldybės įmonės
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Viešieji pirkimai
 • Darbo užmokestis
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Veiklos ataskaitos
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
 • Politinės organizacijos
 • Projektinė veikla
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Savivaldybės biudžetas


 • Viešosios ir administracinės paslaugos
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Gyventojų priėmimo Savivaldybėje laikas
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Seimo narių biurai Plungėje
 • INFORMACIJA apie ...
 • Gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafikas
 • Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu leidimo išdavimas
 • Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas iš juridinių asmenų


 • LR Prezidentas
 • LR Seimas
 • LR Vyriausybė
 • Žiniasklaida
 • Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Darbuotojų informacija
  Turto skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

  1. užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;

  2. vykdyti efektyvų Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto privatizavimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą;

  3. administruoti paramos teikimą socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti.

  Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir skyriaus strateginės veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus bei teikia tiesioginiam vadovui;

  2. organizuoja valstybės turto perėmimą teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise valdyti;

  3. organizuoja patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimą pagal panaudos sutartis ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

  4. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimą;

  5. tvarko turto teisinį registravimą ir perdavimą apskaitai;

  6. analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto efektyvaus naudojimo, disponavimo juo bei valdymo;

  7. kaupia ir tvarko duomenis (išskyrus buhalterinius) apie visą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą bei teikia informaciją apie šį turtą;

  8. organizuoja Savivaldybės turto perdavimą Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms bei šio turto perėmimą iš jų;

  9. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų bei pastatų privatizavimą;

  10. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;

  11. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo;

  12. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo asmenims ir šeimoms;

  13. nustato, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus;

  14. ne vėliau kaip likus mėnesiui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos informuoja paramą būstui išsinuomoti gaunančius asmenis ir šeimas apie prievolę Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas);

  15. rengia ir teikia informaciją apie paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą asmenims ir šeimoms;

  16. organizuoja ir vykdo Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą;

  17. vykdo Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto, neperduoto naudoti ir valdyti patikėjimo teise kitoms biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės įmonėms, pripažinimo nereikalingu ar netinkamu naudoti nurašymo procedūras;

  18. rengia ir teikia Administracijos direktoriui tvirtinti įsakymų projektus dėl metinės inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo;

  19. įgyvendina nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemę) atkūrimą;

  20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

  21. pagal skyriaus kompetenciją rengia tarybos sprendimų,  mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkų, taisyklių) projektus;

  22. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;

  23. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

  TEISĖS

  1. Gauti su turto valdymu, naudojimu, disponavimu susijusius duomenis iš Administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, organizacijų.
  2. Teikti Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui, jų sudarytoms komisijoms, Administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais.
  3. Atstovauti Savivaldybei valstybės, privačiose ir kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai.
  4. Dalyvauti tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.
  5. Kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją valstybės ir Savivaldybės lėšomis.

       Skyriaus darbuotojai ir pagrindinės jų darbo sritys

  Živilė Bieliauskienė

  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto efektyvaus valdymo ir naudojimo užtikrinimas;

  Skyriaus darbo organizavimas, užduočių analizė ir paskirstymas;

  Sutarčių, teisės aktų, dokumentų rengimas ir derinimas;

  Strateginio veiklos plano rengimas;

  Skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;

  Skyriaus veiklos einamoji finansų kontrolė;

  Pasiūlymų teikimas Administracijos direktoriui dėl efektyvaus savivaldybės turto valdymo.

  Inga Daublienė

  Teisės aktų projektų rengimas:

  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise;

  Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis (ruošia panaudos sutarčių projektus ir turto perdavimo ir priėmimo aktus);

  Dėl turto nuomos (ruošia nuomos konkursų sąlygas, nuomos sutarčių projektus ir turto perdavimo  ir priėmimo aktus);

  Dėl turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn;

  Dėl Savivaldybės turto investavimo šilumos ir vandens tiekimo bendrovėms; Dėl panaudos ir nuomos sutarčių atnaujinimo ar pratęsimo;

  Dėl Savivaldybės nekilnojamojo  turto objektų įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašą ar išbraukimo;

  Privatizavimo komisijos darbo organizavimas;

  Viešų nekilnojamojo turto aukcionų organizavimas;

  Pirkimo ir pardavimo sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų rengimas ir derinimas.

  Pastatų ir patalpų teisinė registracija, juridinių faktų įregistravimo organizavimas.

  Turto vertinimo paslaugos inicijavimas.

  Skyriaus vedėjo, jo nesant darbe, pavadavimas.

  Lina Miknienė

   

  Nekilnojamųjų daiktų perdavimo valstybės nuosavybėn organizavimas;

  Valstybės turto nurašymas;

  Valstybės turto perdavimas Savivaldybės nuosavybėn;

  Valstybės turto perdavimas Savivaldybei pagal patikėjimo teisę;

  Valstybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;

  Savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo sudarymas ir tikslinimas;

  Bešeimininkio turto administravimas;

  Nekilnojamojo turto modulio duomenų įvedimas ir apdorojimas „MyLobster“ programoje;

  Mėgėjų sodų kelių įtraukimo į vietinės reikšmės kelių sąrašą prašymų nagrinėjimas;

  Kilnojamojo turto privatizavimo organizavimas;

  Inžinerinių statinių teisinė registracija.

  Neringa Žilienė

  Darbas su Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS).

  Informacijos teikimas ir konsultavimas besikreipiantiems asmenims (šeimoms), kokius dokumentus reikia pateikti ir kas turi teisę į socialinio būsto nuomą, būsto nuomos mokesčio kompensaciją.

  Gyventojo (šeimos) turto deklaracijų patikra ir teisės į socialinio būsto nuomą nustatymas.

  Teisės aktų dėl asmenų (šeimų) įrašymo  (arba atsisakymo įrašyti) į sąrašus, dėl socialinio būsto nuomos arba nuomos pratęsimo rengimas.

  Pagal patvirtintą socialinio būsto plėtros programą konkursų butams pirkti organizavimas;

  Butų teisinės registracijos organizavimas;

  Butų pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas ir derinimas;

  Nuomininkų prašymų nagrinėjimas ir dokumentų, įrodančių nuomininkų teises privatizuoti butus bei teisėtai naudojamus ūkinius pastatus (priklausinius) nagrinėjimas;

  Prašymų nagrinėjimas ir teisės į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti nustatymas;

  Prašymų nagrinėjimas dėl finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti;

  Savivaldybės turto nurašymo organizavimas.

   
     

   

  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vedėja Živilė Bieliauskienė Rodyti 318 8 640 53635
  (8 448) 731 57
  Vyr. specialistė Inga Daublienė Rodyti 319 8 640 53631
  (8 448) 731 15
  Vyr. specialistė Lina Miknienė Rodyti 319 (8 448) 731 15
  Vyr. specialistė Neringa Žilienė Rodyti 323 (8 448) 730 03
  Atgal Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Plunges rajono savivaldybe. Visos teises saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt