Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Aplinkosauga

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-70 (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-189 redakcija).

TRIUKŠMO PREVENCIJOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-96.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr.T1-298 „Dėl tyliųjų zonų Plungės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo".

 

 
 
 
 
 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo REKOMENDACIJOS

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-219

Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 2021-12-27 pakeitimas

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo komisija ir jos nuostatai

Paraiškos FORMA

 

 ATLIEKŲ TVARKYMAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014 - 2020 METŲ PLANAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-69 (Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T1-211 redakcija).

ATLIEKŲ (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) SURINKIMO GRAFIKAS 2021 m.

Atliekų turėtojus atliekų surinkimo priemonėmis (konteineriais) aprūpina ir mišrių komunalinių, pakuočių atliekų surinkimą Plungės rajone vykdo UAB „Valda“, Lentpjūvės g. 8, Plungė, tel. (8 448) 51 493, nemokama telefono linija 8 700 55995, el. p. info@plungesvalda.lt, www.plungesvalda.lt.
ATLIEKŲ (mišrių komunalinių, pakuočių, stiklo pakuočių ir didžiųjų atliekų) SURINKIMO GRAFIKAS 2022 m.
 
Rekomendacijos atliekų rūšiavimui
Rekomendacijos atliekų rūšiavimui (lankstinukas)
 
Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo METODIKA ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą NUOSTATAI, patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 (suvestinė redakcija nuo 2017-05-25).

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai, Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedas (suvestinė redakcija nuo 2017-05-25).

Vietinės rinkliavos surinkimą ir apskaitą organizuoja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, esanti J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje, tel. (8 448) 54 714, 50 043, el. p. info@tratc.lt, www.tratc.lt.
 
 GYVŪNŲ AUGINIMAS IR LAIKYMAS

Gyvūnų laikymo Plungės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. D-687 (Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. D-174 redakcija).

 

Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-162.


INFORMACIJA. Bešeimininkių, bepriežiūrių, rastų sužeistų gyvūnų globos organizavimas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje

 

 MEDŽIOKLĖ

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimui Plungės rajono savivaldybėje finansinės paramos paskirstymo komisija, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas

 

Medžioklės plotų žemėlapis. Duomenų paieškoje reikia įvesti žodį "medžiotojų" ir pasirinkti peržiūros paslaugą - "Medžiotojų būrelių ribos ir pavadinimai" rodyti žemėlapyje.

 
 ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA

 Medžiai ir krūmai yra saugotini, jei:

  • žemės sklypo nuosavybės dokumentuose įrašyta specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga - saugotini želdiniai;
  • medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskirti saugotiniems vadovaujantis kriterijais. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, nauja redakcija;
  • dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje, saugotinais paskelbė savivaldybė.

Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės, patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-161.

Prašymo forma.

 

Lankstinukas Plungės rajono savivaldybės gyventojams „Saugotinų medžių priežiūros atmintinė", 2018 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos leidinys „Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika", 2013 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIDEOINFORMACIJA  
     
 

 

Informaciją tvarko vyriausioji specialistė Roberta Jakumienė, roberta.jakumiene@plunge.lt

 

      

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-02 23:44:02
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS