Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė
Tel. (8 448) 73 166. El. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 188714469
Spausdinti
English
 
 
 Pradžia
Prisijungimas gyventojams

Vitalijus Vladas Andriušaitis


Miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2001-07-13

Nuopelnai: Ilgametis Plungės sporto mokyklos šachmatų treneris, išugdęs daug stiprių šachmatininkų.

Gimimo data 1927-06-26

Mirties data 2006-10-09


 

        Plungės rajono savivaldybės taryba 2001-07-13 sprendimu Nr. 103 „Dėl Plungės Garbės piliečio vardo suteikimo“ Plungės Garbės piliečio vardą suteikė Vitaliui Vladui Andriušaičiui – ilgamečiui Plungės sporto mokyklos šachmatų treneriui, išugdžiusiam daug stiprių šachmatininkų.

        V. V. Andriušaitis – šachmatininkas, šachmatų treneris ir teisėjas, varžybų organizatorius, visuomenininkas, vienas iš Plungės sporto mokyklos įkūrėjų ir ilgametis jos auklėtinių šachmatų treneris (nuo 1964 iki 2006), Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas” steigėjas ir ilgametis direktorius (nuo įkūrimo 1992 iki 2006 m.), vadybininkas, žurnalistas, istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas, švietėjas. Apibendrinančiai galima būtų pasakyti, kad tai buvo didelis šachmatų entuziastas, savo įvairiapusiška veikla sugebėjęs sukurti savitą šachmatų mokyklą ir aukštą šachmatų kultūrą.

 

        V. Andriušaitis gimė 1927 m. birželio 26 d.  Žiūrų-Gudelių kaime, Vilkaviškio rajone. Išsilavinimą palaipsniui įgijo Žiūrų-Gudelių pradinėje mokykloje (1940), Šunskų pagrindinėje mokykloje, Pilviškių progimnazijoje ir Marijampolės Jono Jablonskio gimnazijoje (1950). 1954-aisiais baigė mokslus Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute ir pagal paskyrimą atvyko dirbti į Plungės pirmąją vidurinę mokyklą.

        Plungėje sukūrė šeimą. V. Andriušaičio žmona tapo Jadvyga Jasaitė. Jie susilaukė dviejų dukrų – Violetos ir Almos.

        Dar prieš atvykdamas į Plungę, V. Andriušaitis jau buvo užsikrėtęs „šachmatų bacila“ ir, pagal galimybes, stengėsi perprasti šio žaidimo paslaptis pats bei sudaryti galimybes susipažinti kitiems. Visada geru žodžiu minėdavo senuosius Marijampolės šachmatų entuziastus, kurie organizavo vietines varžybas bei skatino šviestis ir mokytis. Besimokydamas aukštojoje mokykloje, jau pats buvo tapęs Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų ir dėstytojų šachmatų varžybų organizatoriumi.

        Plungės pirmojoje vidurinėje mokykloje istorijos ir visuomenės mokslų mokytoju V. Andriušaitis dirbo 25-erius metus. Tuo pat metu įgijo užklasinio darbo vadovo patirties (1956-1958), Plungės sporto mokykloje antraeilėse pareigose dirbo šachmatų treneriu (1964-1979), buvo vienas iš sporto mokyklos steigimo iniciatorių (kartu su futbolo treneriu Antanu Jadziausku).

        Pats, būdamas kandidatu į sporto meistrus, labai aukštų rezultatų šachmatų sporte nepasiekė, bet dalyvaudavo ir komandinėse varžybose kartu su savo mokiniais, ir asmeninėse pirmenybėse, kuriose savo mokiniams būdavo varžovu. Dukart buvo tapęs Plungės rajono šachmatų čempionu (1965, 1966 m.), tačiau auklėtiniams savo rezultatais nesigyrė, o palaipsniui V. Andriušaičio, kaip trenerio, varžybų organizatoriaus ir visuomenininko, pareigos nusvėrė jo paties, kaip sportininko, vaidmenį. Nors šiaip sužaisti partiją kitą su bet kurios kartos mokiniais treneris niekada nebuvo praradęs aistros.

        Svarbių gyvenimo permainų metais tapo 1979-ieji. Tais metais V. Andriušaičio mokiniui Vitalijui Majorovui už aukštus sportinius rezultatus pirmajam iš jo auklėtinių buvo suteiktas TSRS sporto meistro vardas, o treneriui V. Andriušaičiui – LTSR nusipelniusio trenerio vardas. Tais pačiais metais, atidavęs dvidešimt penkerių metų duoklę mokytojo darbui, jis nusprendė visiškai atsidėti šachmatų sportui, dirbdamas treneriu Plungės sporto mokykloje ir prisiimdamas begalę visuomeninių pareigų.

        Akivaizdu, kad šis žingsnis buvo žengtas su didele įžvalga ir tikrai neatsitiktinai. Ypač sėkmingai tuo laikotarpiu jo jaunieji auklėtiniai žaidė Lietuvos „Baltojo bokšto” varžybose, ne kartą iškovoję teisę dalyvauti atitinkamose visasąjunginėse pirmenybėse. Taip pat dažnai nugalėtojais ir prizininkais jo išugdytos komandos grįždavo iš Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, Lietuvos sporto mokyklų vaikų, jaunučių ir jaunių, Lietuvos SSD  „Nemunas” suaugusiųjų ir jaunių komandinių pirmenybių ir kitų anuomet šalyje vykusių šachmatų varžybų.

        Nuoseklus, didelių nuolatinių pastangų ir užsispyrimo reikalaujantis, bet su neišmatuojamu entuziazmu atliekamas kasdienis trenerio darbas netruko subrandinti vaisių – aukštų auklėtinių sportinių rezultatų. V. Andriušaičio mokinė Lietuvos jaunučių, jaunių ir moterų šachmatų čempionė Laima Domarkaitė 1988-aisiais tapo TSRS jaunių (merginų iki 18 m.) čempione. Tais pačiais metais jai buvo suteiktas TSRS sporto meistro vardas. Tuo laikotarpiu ne vienas V. Andriušaičio mokinys už aukštus asmeninius sportinius pasiekimus buvo kviečiamas į Lietuvos jaunių šachmatų rinktinę, o patys gabiausieji tapo ir Lietuvos suaugusiųjų rinktinės nariais.

        Aukšti auklėtinių pasiekimai pelnė pripažinimą ir treneriui – jis atsakingų organizacijų buvo kviečiamas tapti Lietuvos jaunių rinktinės treneriu bei svarbiems startams ruošti Lietuvos jaunių rinktinės narius. Nesišalino ir kitų visuomeninių darbų ar pareigų. Įvairiais laikotarpiais V. Andriušaitis buvo Lietuvos šachmatų federacijos vykdomojo komiteto ir Lietuvos šachmatų federacijos vaikų ir jaunių komisijos narys. Atėjus politinių iššūkių, didelių pokyčių valstybėje ir sporte laikotarpiui, V. Andriušaitis Plungės sporto bendruomenės buvo išrinktas delegatu į atkuriamąjį Lietuvos tautinio olimpinio komiteto suvažiavimą.

        Prieš pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą V. Andriušaitis buvo subrandinęs ir įgyvendinęs dar vieną pažangią idėją – šachmatų, kaip privalomo dalyko dėstymo Plungės bendrojo lavinimo mokyklose. Pradinėse klasėse visi antrokai ketverius mokslo metus buvo mokomi šachmatų žaidimo pagrindų. Šis šalies švietimo sistemos eksperimentas visiškai pasiteisino – rezultatais patenkinti buvo tiek moksleiviai, tiek tėvai, tiek mokytojai. V. Andriušaitis buvo vienas iš projekto iniciatorių, paruošęs metodinę literatūrą bei rūpinęsis platesniu šio projekto įgyvendinimu. Deja, politinių pokyčių laikotarpiu tokių projektų įgyvendinimo finansavimo klausimai nebuvo sprendžiami, o sukaupta patirtis grimzdo užmarštin...

        Nuo 1980 metų V. Andriušaitis ėmėsi organizuoti tarptautinius šachmatų turnyrus Plungėje. Gerą dešimtmetį iki 1990-ųjų šie turnyrai buvo komandiniai, 1991-aisiais vyko tiek komandinė, tiek asmeninė įskaita, o vėliau, dėl visuotinai sumažėjusio finansavimo šachmatų sportui, tapo asmeniniais. Pirmųjų plungiškių organizuojamų turnyrų svečiais buvo Maskvos, Rygos, Baku, Sankt Peterburgo, Charkovo ir net tolimojo Čeliabinsko šachmatininkų komandos, o trenerio nuolatos palaikomi ir puoselėjami ryšiai su šių komandų kolegomis treneriais suteikdavo galimybių plungiškiams šachmatininkams kasmet vykti į šiuose miestuose rengiamus šachmatų turnyrus. Tai buvo labai gera neformali meistriškumo ugdymo mokykla kiekvieno Plungės šachmatininko tobulėjimo kelyje. Nuo 1995 metų tradicinis tarptautinis šachmatų turnyras pradėtas  registruoti FIDE (Tarptautinėje šachmatų federacijoje), turnyro dalyviams skaičiuojami Elo reitingo pokyčiai bei sudaromos galimybės įvykdyti tarptautinių vardų kvalifikacinius reikalavimus. Tiek organizacine prasme, tiek prizinių turnyro fondų atžvilgiu turnyras buvo pakylėtas į tikrai aukšto lygmens šachmatų renginį.

 

        V. Andriušaičio organizaciniai gebėjimai buvo vertinami ne tik Lietuvos, bet ir TSRS šachmatų federacijos vadovų. Plungėje V. Andriušaičio dėka buvo organizuojamos tokio aukšto lygmens varžybos, kaip Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalas (1982 m.) bei pasaulio jaunučių (mergaičių iki 14 m.) šachmatų čempionato atrankinės varžybos (1989 m.).

        Šaliai tapus nepriklausoma, Lietuvos šachmatų federacijai vienas iš pagrindinių uždavinių buvo atkurti organizacijos veiklą bei narystę FIDE. Šiuo sunkiu ir atsakingu laikotarpiu šalies šachmatų bendruomenė Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigas patikėjo eiti V. Andriušaičio mokiniui tarptautiniam meistrui V. Majorovui (1961-1997). Lietuvos šachmatų federacijai grįžus į FIDE šeimą, V. Andriušaičio mokiniai, tapę Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių ar jaunimo čempionais ar vičempionais, iškovodavo teisę dalyvauti pasaulio ar Europos atitinkamo amžiaus šachmatų čempionatuose bei sėkmingai juose rungtyniavo. Trenerio pečius gulė vis sunkesnė ir labai paradoksali našta – kuo daugiau pajėgių sportininkų išugdydavo, tuo daugiau lėšų jų dalyvavimui Europos ar pasaulio čempionatų varžyboms reikėdavo parūpinti...

        Svarbesni tikslai, didesni užmojai reikalavo ir didesnių pastangų. 1992-aisiais įsteigus Plungės visuomeninį šachmatų klubą „Bokštas”, palaipsniui buvo sukurtos geresnės prielaidos ir galimybės organizuotai veiklai. V. Andriušaitis, žinoma, buvo vienas iš šio klubo steigimo iniciatorių, jis tapo ir ilgamečiu klubo direktoriumi (1992-2006). Visada turėdavo pažangių ir vertingų idėjų. Svarbiausia – nepailstamai jas įgyvendindavo. Jo asmeninės charakterio savybės ir turima didelė gyvenimo patirtis lėmė, kad buvo keliami ypač dideli tikslai. Svarūs sėkmingos klubinės veiklos rezultatai buvo pasiekti jau netrukus po klubo įsteigimo. Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas” komanda tapo 1995 m. Lietuvos moterų komandinių pirmenybių nugalėtoja ir 1996 m. atitinkamai dalyvavo pirmojoje Europos moterų šachmatų klubų taurėje. Po sėkmės zoninėse varžybose Vokietijoje laukė tiek varžovų, tiek finansine prasme gąsdinantis finalas Serbijoje. Bet, įveikus visas organizacines ir finansines kliūtis, buvo pasiektas aukščiausias rezultatas šiose varžybose per visą šalies sporto istoriją – užimta šeštoji vieta iš 32-jų dalyvavusių komandų.

        Jau kitais, 1997-aisiais, metais treneriui Vitaliui Andriušaičiui už aukštus auklėtinių sportinius rezultatus buvo suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio trenerio vardas bei įteiktas KKSD prie LRV medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“.

        Paskutiniojo darbo dešimtmečio laikotarpiu treneris nemažino nei sau keliamų tikslų, nei darbo apkrovų. Toliau buvo tęsiamos ir puoselėjamos tarptautinių šachmatų turnyrų, Plungės rajono šachmatų čempionatų, Plungės rajono šeimų šachmatų komandų ir kitų varžybų organizavimo tradicijos. Be šachmatų varžybų, simultanų neapsieidavo Plungės miesto šventės ar kiti masiniai rajono sporto renginiai. Dažno kelias iki šachmatų klubo prasidėdavo nuo tarpgatvinių ar tarpklasinių šachmatų varžybų, o varžytis tarp Plungės įmonių ir įstaigų komandų jau reikėdavo būti gerokai įgudusiam, nes prie lentos galėdavai susitikti ir su šalies čempionatų prizininkais.

        V. Andriušaičio išugdyti skirtingų kartų auklėtiniai sėkmingai ir garbingai atstovavo savo klubui, miestui ar šaliai. Ne kartą ir ne du rajono šachmatininkai ar šachmatininkų komandos dominavo ir atskirų metų Plungės geriausių sportininkų rinkimuose. Lietuvos greitųjų šachmatų komandinėse pirmenybėse plungiškiai buvo nepralenkiami net trejus metus iš eilės. Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas” komanda yra viena iš nuolatinių Lietuvos aukščiausios šachmatų lygos dalyvių, kovojanti dėl prizinių vietų. Buvo metų, kai Lietuvos aukščiausioje šachmatų lygoje rungėsi net dvi Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas” komandos, o juk pirmieji V. Andriušaičio auklėtiniai galėjo tik svajoti, kad patektų į tokias varžybas. 2006-2007 m. sezono Lietuvos aukščiausios šachmatų lygos prizininke tapusi Plungės VŠK „Bokštas” komanda dalyvavo 2007 m. Europos šachmatų klubų taurės varžybose. Deja, kad sezonas bus toks sėkmingas, treneriui sužinoti nebebuvo lemta...

        Palydėjus Mokytoją paskutinėn kelionėn, daugelis pasijuto daug ko netekę. Net ir artimai jį pažinojusiems sunku protu buvo suvokti šio žmogaus atliekamų kasdienių darbų įvairovę, gausybę, apimtis. Darbų, vertų pagarbos, atliekamų iš širdies, neskaičiuojant valandų, nesiskundžiant, ne sau, neatlygintinai...  

        V. Andriušaičio sukurta savita aukštos kultūros šachmatų mokykla, kaip neįkainojamas turtas, liko mokiniams, kolegoms, bendraminčiams ir visiems šachmatų mėgėjams. Bet tuo pat metu tai tapo nebyliu priesaku, o kartu ir iššūkiu, tęsti jo pradėtus darbus ir puoselėti tai, kas sukurta.

        P. S. Visų kartų V. Adriušaičio mokiniai jį vadino mokytoju. Pirmieji auklėtiniai gal dėl to, kad susitikdavo ir mokykloje, ir treniruotėse. Vėlesnieji – gal dar matę ir nepamiršę jo, kaip pedagogo, vidurinėje mokykloje, dar kiti – jau iš pagarbos ir supratimo, kad čia daugiau nei treneris, o jauniausieji gal jau net nebežinodami dėl ko...

Aukščiausi vardai

LTSR nusipelnęs treneris (1979)
Lietuvos Respublikos nusipelnęs treneris (1997)
Plungės miesto garbės pilietis (2001)
Kandidatas į sporto meistrus
Nacionalinės kategorijos šachmatų teisėjas

Darbinė veikla

1954-1979 Plungės pirmoji vidurinė mokykla, istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas
1956-1958 Plungės pirmoji vidurinė mokykla, užklasinio darbo vadovas
1964-1979 Plungės sporto mokykla, šachmatų treneris (antraeilės pareigos)
1979-2006 Plungės sporto mokykla, šachmatų treneris
1983-1988 Šachmatų mokytojas Plungės vidurinėse mokyklose

Visuomeninė veikla

1950-1954 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų ir dėstytojų šachmatų varžybų organizatorius
1958-1964 Plungės pionierių ir moksleivių namai, šachmatų būrelio mokytojas
1980-2006 Tarptautinių tradicinių šachmatų turnyrų „Plungė'1980-2006“ organizatorius
1992-2006 Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas“ direktorius
Įvairiu laikotarpiu buvęs Lietuvos šachmatų federacijos Vaikų ir jaunių komisijos pirmininkas
Lietuvos šachmatų federacijos vykdomojo komiteto narys
Lietuvos jaunių rinktinės treneris
Plungės rajono šachmatų federacijos pirmininkas
Plungiškių draugijos narys

Svarbiausi V. V. Andriušaičio sportiniai rezultatai

Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto šachmatų čempionas (1952-1954)
Lietuvos komandinių šachmatų pirmenybių prizininkas (3 vieta, 1963)
Plungės rajono šachmatų čempionas (Plungė, 1965, 1966)
SSD „Nemunas“ šachmatų pirmenybių nugalėtojas (Vilnius, 1959, Raseiniai 1960)
SSD „Nemunas“ šachmatų pirmenybių 3 vieta (Ukmergė, 1957, Plungė, 1967)
SSD  „Nemunas” komandinių šachmatų pirmenybių I vieta (komandos narys, Jonava, 1980)
SSD „Nemunas“ komandinių šachmatų pirmenybių I vieta (komandos narys, Kaišiadorys, 1979)

Sportiniai auklėtinių rekordai

I Europos moterų šachmatų klubų taurės 6-oji vieta (1996, komandos treneris) – aukščiausia vieta Europos moterų šachmatų klubų taurės istorijoje;
1992 m. Lietuvos jaunių (merginų iki 18 m.) čempionė ir 1992 m. Lietuvos jaunimo (merginų iki 20 m.) vicečempionė Ilona Rudaitytė buvo viena iš pirmųjų šachmatininkų, atstovavusi šaliai Europos jaunimo (merginų iki 20 m.) šachmatų čempionate (Hradec Kralovas, 1992 05 12-25 d.) ir Pasaulio jaunių (merginų iki 18 m.) šachmatų čempionate (Duisburgas, 1992) po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei Lietuvos šachmatų federacijos narystės atstatymo FIDE.

Žymiausi auklėtiniai, aukščiausi jų rezultatai

Vitalijus Majorovas (1961 - 1997) TSRS sporto meistras (1979), Lietuvos šachmatų meistras, Tarptautinis meistras (1987)
Lietuvos vyrų šachmatų vicečempionas (Klaipėda, 1977, Panevėžys, 1979, Plungė, 1982, Vilnius, 1988, Klaipėda, 1989, 1990)
TSRS kaimo draugijų jaunių šachmatų čempionas (1979)
TSRS suaugusiųjų spartakiada (Maskva, 1979, 1 vieta pries 7 lentos)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatas, 3 vieta (Vilnius, 1985)
9-oji TSRS tautų spartakiada, Lietuvos šachmatų rinktinės narys (1983)
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nugalėtojas (šachmatai, Marijampolė, 1991)

Laima Domarkaitė TSRS sporto meistrė (1988), Lietuvos šachmatų meistrė, FIDE meistrė (1998)
TSRS jaunių (merginų iki 16 m.) čempionė (Soči, 1985)
TSRS jaunių (merginų iki 18 m.) čempionė (Priluki, 1988)
Pasaulio jaunimo (merginų iki 20 m.) čempionato zoninės varžybos 3 vieta (Baku, 1988)
Lietuvos moterų šachmatų čempionė (Šiauliai, 1987, 1989, Panevėžys, 1995)
VI Pasaulio lietuvių žaidynių pirmoji vieta (šachmatai, moterys, 1998)
Lietuvos moterų šachmatų vicečempionė (Vilnius, 2014)
Lietuvos moterų šachmatų čempionatas, 3 vieta (Šiauliai, 1990, Vilnius, 2000)

Ilona Rudaitytė-Civilkienė Lietuvos šachmatų meistrė
Lietuvos moterų šachmatų vicečempionė (Vilkaviškis, 1993, 1994)

Daiva Batytė FIDE meistrė (2009)
Lietuvos moterų šachmatų čempionė (Šiauliai, 2004)
Lietuvos moterų šachmatų vicečempionė (Šiauliai, 2006, Vilnius, 2007)
Lietuvos moterų šachmatų čempionatas, 3 vieta (Vilnius, 2001, 2005)

Aukščiausi komandų pasiekimai

Lietuvos komandinės šachmatų pirmenybės, 3 vieta (šachmatai, 1963
TSRS bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų šachmatų komandinės pirmenybės, 2 vieta (Mogiliovas, 1974, Plungės pirmosios vidurinės mokyklos komanda - Vitalijus Majorovas, Arvydas Kiškis, Rimandas Šakinis, Saulius Jogminas ir Margarita Arlauskaitė-Baliūnienė)
TSRS kaimo draugijų komandinės šachmatų pirmenybės, 3 vieta (Nachičevanė, 1985 V. Majorovas, L. Kudžma, L. Domarkaitė ir R. Bajoraitė-Zykienė)

Lietuvos klubų komandinės pirmenybės, I vieta (šachmatai, Radviliškis, 1995, Plungės VŠK „Bokštas“ moterų komanda)
I Europos moterų klubų taurės pogrupio varžybos, I vieta (šachmatai, Vupertalis, 1996, Plungės VŠK „Bokštas“ moterų komanda)
I Europos moterų klubų taurės finalas, 6 vieta (šachmatai, Belgradas, 1996, Plungės VŠK „Bokštas“ moterų komanda)

Lietuvos moterų klubų komandinės pirmenybių I vieta (šachmatai, Vilkaviškis, 1997, Plungės VŠK  „Bokštas“ moterų komanda)

Lietuvos moterų klubų komandinės pirmenybių III vieta (šachmatai, Plungė, 1998, Plungės VŠK „Bokštas“ moterų komanda)

Lietuvos komandinės pirmenybės, I vieta (greitieji šachmatai, Vilnius, 1998, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

Lietuvos komandinės pirmenybės, II vieta (greitieji šachmatai, Vilnius, 1999, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

Lietuvos komandinės pirmenybės, I vieta (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2002, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

Lietuvos komandinės pirmenybės, I vieta (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2003, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)
Lietuvos komandinės pirmenybės, I vieta (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2004, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

Lietuvos komandinės pirmenybės, I vieta (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2005, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)
Lietuvos komandinės pirmenybės II vieta (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2006, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)
Lietuvos komandinės greitųjų šachmatų pirmenybės, II vieta (Panevėžys, 2007, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

2006-2007 m. Lietuvos šachmatų lyga, III vieta (šachmatai, 2007, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)
2008-2009 m. Lietuvos aukščiausioji šachmatų lyga, III vieta (šachmatai, Vilnius, 2009, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)

Lietuvos komandinės greitųjų šachmatų pirmenybės LŠF taurei laimėti, II vieta, (greitieji šachmatai, Panevėžys, 2009, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda)
2009-2010 m. Lietuvos aukščiausioji šachmatų lyga, III vieta (šachmatai, Kaunas, 2010, Plungės VŠK „Bokštas“ komanda

Vadybininkas

Lietuvos šachmatų čempionato I lygos varžybų organizatorius (Plungė, 1976)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalinių varžybų organizatorius (Plungė, 1982),
Lietuvos aukščiausios lygos komandinių šachmatų pirmenybių organizatorius
Pasaulio jaunučių (mergaičių iki 14 m.) šachmatų atrankinis turnyras (Plungė, 1989)
Tarptautinių šachmatų turnyrų „Plungė 1980-2006” organizatorius

Žurnalistas

Nuolatinis respublikinio laikraščio „Sportas“ bendradarbis;
Nuolatinis Plungės rajono laikraščio „Kibirkštis“ (vėliau  „Žemaitis“) bendradarbis, periodinių šachmatų uždavinių sprendimo konkursų rengėjas;
Nuolatinis Plungės rajono laikraščių „Brasta“, „Plungės žinios“ bendradarbis;
Periodinio leidinio „Šachmatai“ bendradarbis.

Apdovanojimai

KKSK medalis "Lietuvos TSR sportui atminti" (1987)
KKSD medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1997, 1998)
Lietuvos TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjungos respublikinės tarybos garbės raštas (1960)
SSD „Nemunas“ centro tarybos garbės raštas (1965, 1981)
Fizinės kultūros ir sporto komiteto prie TSRS Ministrų tarybos diplomas (1971,  1981)
SSD „Nemunas“ centro tarybos medalis „Už nuopelnus vystant kūno kultūrą ir  sportą“ (1982)
Lietuvos TSR valstybinio kūno kultūros ir sporto komiteto medalis „Lietuvos TSR sportui atminti“ (1987)
Medalis „Už nuopelnus moksleivių sporte“ (1987)
Lietuvos šachmatų federacijos garbės raštas (1994)
Plungės sporto mokyklos padėkos raštas (1994)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas (1997)
Amerikos biografijos instituto garbės medalis (2000)
Plungės rajono savivaldybės padėkos raštas (2001)

Kita svarbi informacija

Nepartinis;
Suvažiavimo Lietuvos olimpiniam komitetui atkurti delegatas (1988);
Plungės sporto mokyklos įkūrėjas (1964), kartu su futbolo treneriu Antanu Jadziausku;
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinio komiteto narys (1991, 1995), dalyvis (1998);

V. V. Andriušaičio mokinys tarptautinis meistras Vitalijus Majorovas tapo pirmuoju Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Jis rūpinosi pirmųjų organizacijos įstatų patvirtinimu bei Lietuvos šachmatų federacijos narystės atkūrimu FIDE;

Plungės visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas“ steigėjas (1992);

Lietuvos šachmatų rinktinių, dalyvavusių pasaulio šachmatų olimpiadose, narių treneris (Ilona Rudaitytė, Maskva, 1994, Laima Domarkaitė, Stambulas, 2000, Trumsė, 2014), Daiva Batytė, Stambulas 2000, Kalvia, 2004, Turinas, 2006);

V. V.Andriušaičio mokinė FIDE meistrė Laima Domarkaitė ėjo Lietuvos šachmatų federacijos direktoriaus pareigas (2005-2010) ir įvairiais laikotarpiais buvo Lietuvos šachmatų federacijos tarybos narė;

Plungės VŠK „Bokštas“ tinklalapis www.chessclub.lt, skirtas V. V. Andriušaičio pasiekimų įamžinimui;

Parengė šachmatų pamokų mokykloms vykdymo programą pradinių klasių moksleiviams;

Parašė Plungės šachmatų istoriją, 1954-1994 m.

V. Andriušaitis mirė 2006 m. spalio 9 d. Palaidotas šalia žmonos Plungės miesto Telšių g. kapinėse.

 

Informaciją parengė Laima Domarkaitė


Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 15:13:51
 

 

  

 

 

 

   

 

© Plungės rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. Rašykite mums - savivaldybe@plunge.lt
Sprendimas:IDAMAS